Bodemonderzoek in kader van ondergrondse containers

Voor diverse opdrachtgevers voert HB Adviesbureau seriematig onderzoek uit ten behoeve van de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt de opzet hiervan besproken met het lokale bevoegd gezag. Veelal komen we dan uit op de uitvoering van een historisch onderzoek (in combinatie met een proefboring). Het merendeel van de locaties wordt dan beoordeeld als onverdacht waarna grondwerk plaatsvindt op basis van de lokale bodemkwaliteitskaart. Slechts een beperkt aantal locaties wordt aanvullend analytisch onderzocht vanwege historische activiteiten of het aantreffen van antropogene bijmengingen. Aansluitend wordt voor de locaties waar een sterke verontreiniging aanwezig is de saneringsprocedure opgestart.