Centrumplan Hoogkarspel

Het centrum van Hoogkarspel krijgt, met de verplaatsing van het gemeentehuis, een nieuw gezicht. Waar het parkeren overheerste komt nu een levendig dorpsplein. Het stedenbouwkundige plan speelt in op de strokenverkaveling rond Hoogkarspel. Zo komen er twee nieuwe ‘stroken’ met bebouwing waarvan het gemeentehuis er één is. Tussen deze gebouwen worden twee pleinen aangelegd: één parkeerplein en een autoluw verblijfsplein waar evenementen plaats kunnen vinden.

De gemeente wil met de nieuwe inrichting boven zichzelf uitsteken, daarom is door de landschapsarchitect van HB Adviesbureau gekozen voor hoogwaardige materialen. Gebakken materiaal en chique betonstraatstenen, bijzondere verlichting en speciaal ontworpen zitelementen rond de bomen, die het plein een groene uitstraling geven. Leverancier Wienerberger sprak van een ‘kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte’ en leverancier van de sferio steen Struyk Verwo heeft het project in de inspiratiebank geplaatst.

Het ontwerp gepresenteerd aan de bewoners. Er was een grote belangstelling en het ontwerp is enthousiast ontvangen. De reacties waren overwegend positief . Om een goed beeld van de ruimtelijke situatie en het ontwerp te geven, heeft HB Adviesbureau een animatie van het toekomstige centrum gemaakt. De animatie geeft een impressie van een levendig plein, met hoogwaardige materialen en een groene uitstraling.