Oplossen wateroverlast festivallocaties Amsterdamse Bos

Het radar evenemententerrein en de dagrecreatie zijn in de zomermaanden festival locaties in het Amsterdamse Bos. Op deze terreinen was sprake van wateroverlast doordat de grond te verdicht was geraakt en er geen drainage aanwezig was. Een ongewenste situatie vond de gemeente Amsterdam die HB Adviesbureau heeft gevraagd om dit probleem op te lossen.

De specialisten van HB Adviesbureau zijn gestart met het uitvoeren van een uitgebreid bodemonderzoek naar de fysische bodemgesteldheid en de milieukundige kwaliteit van de beide terreinen. Op basis van de onderzoeksgegevens is een drainage advies opgesteld. Het advies is na accordering van de opdrachtgever uitgewerkt in een VO en DO. In iedere fase van het project zijn SSK-ramingen gemaakt. Voorts is er een RAW bestek opgesteld, hebben we de aanbestedingsprocedure begeleid en het verzoek tot gunningsinstemming opgesteld.

Directie en toezicht tijdens de uitvoering van het werk

In het voorjaar van 2019 is het project opgeleverd zodat vanaf mei 2019 de eerste festivals hun podia konden opbouwen. HB Adviesbureau heeft tijdens de realisatie directie gevoerd en toezicht gehouden. De feestgangers staan de komende jaren met droge voeten te genieten van de muziekfestivals op de locatie alsmede de dagrecreanten buiten de festivals om.