Gesloten frontboring voor waterverbinding Haagse Beek

HB Adviesbureau heeft de engineering verzorgd voor de aanleg van een nieuwe verbinding tussen twee waterpartijen in het centrum van Den Haag, de zogenaamde verbinding Haagse Beek. De nieuwe verbinding kon niet traditioneel worden aangelegd vanwege de aanwezigheid van de vele kabels en leidingen en de monumentale bomen langs het tracé. Ook de handhaving van de begaanbaarheid van het verkeer speelde een zeer belangrijke rol. Door HB Adviesbureau is daarom een alternatieve werkwijze voorgesteld in de vorm van de aanleg van de verbinding door middel van een gesloten frontboring (micro tunneling) over een lengte van ca. 185 meter

Projectleider en adviseur riolering Bouke Klein heeft vanuit zijn ruime ervaring met het toepassen van boortechnieken, de alternatieve werkwijze na een gedegen marktonderzoek voorgesteld. Omdat deze methode voor de opdrachtgever nieuw was, heeft Bouke een uitgebreide motivatie geschreven waarom juiste deze methode voor dit project de beste oplossing was. De motivatie is tevens gebruikt om het werk 1 op 1 aan te besteden aan een gespecialiseerde partij met ruime ervaring met micro tunneling.
De overlast, door het kiezen van deze uitvoeringsmethode, voor het verkeer is tot een minimum beperkt en zijn er geen problemen met bomen en kabels en leidingen.