Heereweg Camperduin

Na Callantsoog en Bergen aan Zee heeft HB Adviesbureau weer een kustplaats een nieuw aanzicht gegeven. Camperduin krijgt de uitstraling die past bij het thema Sterk, Stoer en Sober

Maithe Vos, de landschapsarchitect van HB Adviesbureau, heeft het ontwerp voor de openbare ruimte van de Heereweg en het keerplein gemaakt, in nauwe samenspraak met medewerkers van de gemeente Bergen en een klankbordgroep van bewoners. De hele inrichting is afgestemd op de fiets, de auto komt hier letterlijk als gast, terwijl de fietsers het doorgaande verkeer vormen. Om deze reden is de entreeroute ingericht als fietsstraat.

Na de inspraak heeft HB Adviesbureau het ontwerp verder technisch uitgewerkt. In de technische uitwerking lag de uitdaging in het beperken van wateroverlast bij heftige buien. In het gebied met veel stuifzand is gekozen om het hemelwater zonder toepassing van kolken af te voeren. In samenwerking met de firma Drainvast en de gemeente Bergen is om deze reden infiltrerende bestrating toegepast door middel van gepatenteerde drainvoegen, een systeem ontwikkeld waarbij het water vertraagd wordt afgevoerd en geïnfiltreerd in de zandige ondergrond.