Hornmeerpark Aalsmeer

In verband met de volledige herinrichting van het Hornmeerpark te Aalsmeer heeft door HB Adviesbureau sinds 2013 tot begin 2019 gefaseerd diverse (water)bodem-, asfalt, asbest-, fundatie en verhardingsonderzoeken uitgevoerd. Vanuit het ontwerp is meegedacht om de vrijkomende materialen en/of grondstromen op een verantwoorde her te gebruiken, te verwerken dan wel af te voeren. Hierin is de brede kennis vanuit ons bureau met civieltechnische werkzaamheden een belangrijke pré. Deze kennis betrekken wij bij het opzetten van de onderzoeksstrategieën. Hiermee voorkomen wij dat er tijdens de uitvoering alsnog aanvullend onderzoek nodig is. De resultaten van de onderzoeken zijn vertaald naar het werk en opgenomen in het bestek. Onze veiligheidskundige heeft in de voorbereiding van het project het V&G plan ontwerpfase opgesteld conform de CROW 400.

Het heringerichte park is in juni 2019 geopend door wethouder Wilma Alink. Het park heeft een volledige metamorfose ondergaan. Er zijn veel planten en bomen aangeplant voor het vergroten van de biodiversiteit, wandelpaden zijn vervangen en/of verplaatst waarbij gebruik is gemaakt van waterdoorlatend materiaal, extra waterpartijen zijn gecreëerd en in verbinding gebracht met bestaand water, de vijver is dieper uitgegraven, de kinderboerderij heeft een nieuwe ingang gekregen en de sportvelden zijn deels verplaatst en uitgebreid. De buitenbeleving en het voorkomen van wateroverlast stonden centraal voor de herinrichting. Natuurlijke oevers met oeverbeplanting zorgen voor een mooie overgang naar grasvelden waar gerecreëerd kan worden. Door de aanwezigheid van een vlonder kan de flora en fauna van beter bekeken worden en de wandelroutes staan in verbinding met de omgeving.

Een project met een prachtig eindresultaat waar de bodemadviseurs van HB Adviesbureau een waardevolle bijdrage aan hebben geleverd.