Opknapbeurt Javaplantsoen Amsterdam Oost

Het Javaplantsoen in Amsterdam Oost was toe aan een opknapbeurt. Om dit te realiseren is het plantsoen in 3 deelgebieden opgedeeld.

Deelgebied 1 betreft het maaiveld voor de basisschool en kinderopvang. Hier was de wens om een speelterrein aan te leggen dichter bij de school en op de locatie van het voormalige speelterrein meer groen te realiseren.

Deelgebied 2 betreft het tussenplein. Op deze locatie nabij een ouderencentrum was de wens om meer bomen te planten zodat er meer schaduw aanwezig is op warme zonnige dagen daarnaast was de verharding op het plein niet op alle locaties heel prettig voor mindervaliden. Hier zijn vlakke betontegels voor teruggekomen.

Deelgebied 3 betreft de toegang tot het Flevopark. Deze locatie is niet voor alle mensen goed toegankelijk, reden om een nieuwe en bredere minder valide hellingbaan aan te leggen en de bomen deels te kappen en te snoeien waardoor de locatie meer daglicht krijgt en minder het idee had van een donker hoekje voordat je een fiets en voetgangersviaduct inloopt.

 

Voor alle 3 de deellocaties heeft HB Adviesbureau de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

 

  • Opstellen ontwerptekeningen
  • Opstellen SSK ramingen VO en DO fase
  • Opstellen BLVC plan inclusief afstemming met WWU commissie
  • Verzorgen van de wenstrace procedure
  • Opstellen V&G plan ontwerpfase
  • Uitvoeren en opstellen rapportage bodemonderzoek
  • Opstellen RAW bestek
  • Opstellen directieraming
  • Opstellen nota van inlichtingen
  • Opstellen verzoek tot gunningsinstemming

 

Deelgebied 1 is inmiddels uitgevoerd en opgeleverd.

De uitvoering van de deelgebieden 2 en 3 staat gepland voor het najaar van 2019.