Water in de Wijk Hoefplan Alkmaar

Hoefplan is een naoorlogse woonwijk aan de westkant van Alkmaar. Het bestaat uit een aantal portiekflats en eengezinswoningen. De wijk wordt gekenmerkt door brede asfaltwegen, had verwaarloosde groenzones en relatief veel openbare ruimte. Het rioolstelsel was een gemengd systeem wat gerenoveerd moest worden.

Afkoppelen regenwater
Met de aanpak van het riool is er voor gekozen om ook bovengronds het afvoeren van regenwater zichtbaar te maken voor bewoners, en de openbare ruimte her in te richten.

Het schone regenwater is afgekoppeld. Een deel wordt over de straat afgevoerd naar wadi’s, waar het vertraagd infiltreert. Een ander deel infiltreert via een nieuw systeem van poreuze molgoten onder de straten. Op deze manier blijft het regenwater zo veel mogelijk in het eigen gebied en hoeft het niet afgevoerd te worden.

Groen
Naast het zichtbaar maken van het regenwater als educatieve functie zijn de groengebieden ook heringericht; de dichte struiken zijn vervangen door gras met hoogteverschillen en bomen. De huidige bomen zijn zo veel mogelijk gehandhaafd en nieuwe bomen en struiken zijn toegevoegd, hierbij zijn lagere en kleurrijkere soorten gekozen waardoor de sociale veiligheid ook omhoog gaat.

Rijwegen en voetpaden
Verder zijn de rijwegen en voetpaden aangepakt. De wegen zijn versmald en het asfalt is vervangen door (gebakken) klinkers. Hierdoor is het gebied duurzaam veiliger ingericht, en door de vervanging van asfalt is infiltratie ook vergemakkelijkt.

www.waterindewijk.nl
Het ontwerp en de impressies voor het afkoppelen van regenwater via wadi’s is/was te zien op de website. Deze website was opgezet in opdracht van Gemeente Alkmaar en was bedoeld voor bewoners van de wijk Hoefplan. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe afkoppelen werkt en waarom het zo belangrijk is. Daarnaast staan er impressies van hoe de wijk er na de herinrichting uit komt te zien.