Herinrichting van de verkeersader van IJmuiden

  • Herinrichting van de verkeersader van IJmuiden 0
  • Herinrichting van de verkeersader van IJmuiden 1
  • Herinrichting van de verkeersader van IJmuiden 2

De Lange Nieuwstraat in IJmuiden moet heringericht worden. Deze van oudsher al belangrijke winkelstraat en verkeersader in IJmuiden heeft een lengte van circa 1,3 kilometer met een breedte van 34 meter en kent vele gebruikers.

HB Adviesbureau heeft van de gemeente Velsen de opdracht gekregen om de complete herinrichting van dit project voor te bereiden. De herinrichting betreft het aanpassen van de openbare ruimte van zowel de doorgaande rijweg als het winkelgebied/winkelcentum. Ook het vervangen van de bestaande riolering en de aanleg van infiltratieriolen maken onderdeel uit van het project. Het gebied kent een rijke historie, daarom is er ook een zeer gedegen bodemonderzoek uitgevoerd.

Het was een uitdagende klus waar HB Adviesbureau al haar creativiteit en expertise in kon brengen.

Noot
De gemeenteraad heeft op 7 februari 2013 de kwaliteitsimpuls van het winkelcentrum IJmuiden Lange Nieuwstraat behandeld en het volgende besloten: aan de openbare ruimte van de Lange Nieuwstraat tussen Plein 1945 en Marktplein wordt een impuls gegeven. Hierin gaat het college ruim twee miljoen euro investeren. De ontwikkeling van Plein 1945 zal in samenhang met een verkeersstudie voor het centrum IJmuiden tot stand komen. Daarnaast zullen op de langere termijn de pleinen Velserduinplein en Marktplein als “themapleinen” worden ontwikkeld. Voorts zal het college kijken of het idee van de winkeliers om tweezijdig winkelen te realiseren door winkels toe te voegen in de openbare ruimte tussen Marktplein en Velserduinplein haalbaar en wenselijk is.