Directie en toezicht

Tijdens de realisatie van projecten zijn wij de ogen en oren van de opdrachtgever op het werk. In overleg met onze opdrachtgevers besluiten we of één persoon de directie en het toezicht uitvoert of dat we de functies apart invullen. Factoren als complexiteit, omvang, duur en omgevingsgevoeligheid van het project zijn hierin bepalend. Ons uitgangspunt bij elk project is dat de kwaliteit, efficiëntie, financiën en planning maximaal moet zijn gewaarborgd.

Respect voor ieders belang
Onze ervaren directievoerders en toezichthouders handelen vanuit de belangen van de vele (in)directe partijen die bij een project betrokken zijn. Zij nemen de juiste positie in en communiceren duidelijk. Daarbij hebben ze respect voor ieders belang en zorgen zij voor een goede projectuitvoering. Met autoriteit wanneer nodig en het liefst zo coöperatief mogelijk. U kunt onze medewerkers inzetten voor de begeleiding van traditionele RAW/UAV projecten. Ook hebben wij ervaren medewerkers voor de geïntegreerde contractvorm UAGgc. Zij organiseren en toetsen de kwaliteitsborging.

Van A tot Z
Bij voorkeur doen wij projecten van begin tot eind. Van de voorbereiding en het opstellen van het contract tot en met het toezicht, de directievoering en de kwaliteitsborging. Zo is goede overdracht van informatie vanuit de voorbereiding en back-up tijdens de uitvoering maximaal gegarandeerd. Ook zorgt de directe wisselwerking tussen de praktijk en de theorie dat de voortgang van het project optimaal is. HB Adviesbureau levert ook een actieve bijdrage in Past Performance met de aannemer. Hierin zijn we kritisch naar onszelf én de aannemer.

Raakvlakmanagement en veiligheid
Bij projecten waar binnen de werkgrenzen meerdere bedrijven tegelijkertijd werken, is veiligheid erg belangrijk. Natuurlijk kent ieder bedrijf haar eigen werkzaamheden en risico’s en dus heeft ieder bedrijf een eigen V&G-plan. Toch hebben bedrijven niet altijd zicht op elkaars werk of weten ze niet  of werkzaamheden elkaar beïnvloeden. Raakvlakmanagement zorgt ervoor dat werkzaamheden van alle partijen goed op elkaar worden afgestemd en waarborgt de veiligheid van werknemers en de omgeving. Communicatie, inzicht, openheid en begrip voor elkaar zijn hierin leidend. De veiligheidskundige van HB Adviesbureau ondersteunt u, desgewenst in combinatie met een bouwuitvoeringscoördinator. Hij zorgt ervoor dat projecten veilig, conform planning en minimale overlast verlopen.

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Frank Miedema, projectleider

Bel 088 472 06 00
of mail f.miedema@hbadvies.nl