We onderzoeken de milieukundige kwaliteit van de bodem

Vaak is het noodzakelijk om met onderzoek de milieukundige kwaliteit van de bodem vast te stellen. Wordt er binnen uw project gegraven of komen er grondstromen vrij? Alleen als de milieukundige kwaliteit van de grond bekend is, kan worden bepaald waar de grond kan worden hergebruikt.

Wilt u bouwen? Dan is bodemonderzoek nodig om een bouwvergunning te verkrijgen. Wilt u de waarde van een perceel laten bepalen? Dan is bodemonderzoek verstandig om te weten of de grond niet verontreinigd is. Wilt u grond aanvullen? Dan moet u zeker weten dat de kwaliteit van de grond voldoet. We bepalen voor uw project de juiste onderzoeksstrategie. En voeren keuringen uit.

Hoe zag de ondergrond er vroeger uit? Zijn er bijvoorbeeld sloten gedempt of heeft er een fabriek gestaan? Om dit te bepalen voeren we een historisch onderzoek uit. Op basis van onze bevindingen kijken we naar de kwaliteit van de (water)bodem. Dat doen we met verantwoorde steekproeven. Ook voeren we steekproeven uit voor grond- of bouwstoffen en onderzoeken we wegen en fundaties. Heeft u een second opinion nodig? Ook die voeren we graag voor u uit.

Partijkeuringen
Wilt u grondstoffen of niet-vormgegeven bouwstoffen zoals asfaltgranulaat toepassen bij een project, dan moeten deze stoffen zijn goedgekeurd. We voeren dan ook partijkeuringen uit voor zowel grond als niet-vormgegeven bouwstoffen. Onder de BRL SIKB 1000 zijn wij gecertificeerd om deze keuringen uit te voeren. Bij de beoordeling houden we uiteraard rekening met de bestemming van de grond- of bouwstof.

We voeren keuringen uit aan de hand van steekproeven. Bij grond nemen we twee keer vijftig grepen die we analyseren. Hieruit rolt een gemiddelde kwaliteit. Gaat het om bouwstoffen, dan nemen we twee keer zes grepen. Bij deze bouwstoffen meten we het uitloopgedrag. Want komen deze bouwstoffen in aanraking met bijvoorbeeld regenwater, dan kunnen verontreinigingen uitspoelen. We controleren dan ook goed of er geen bodemverontreiniging kan optreden. Uiteraard is onze beoordeling statistisch onderbouwd.

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Jolanda Visscher, teamleider

Bel 088 472 06 00
of mail j.visscher@hbadvies.nl