Zo brengen we openbare ruimte en landschappen tot leven

Van dorpsplein en park tot speelplaats en parkeerterrein. Ontwerpen in de openbare ruimte vraagt om de juiste balans tussen tal van aspecten. Zoals leefbaarheid, functionaliteit, haalbaarheid en aandacht voor het klimaat. Een opgave? Zeker. En tegelijkertijd is het onze passie. Omdat we een beroep moeten doen op onze creativiteit. Want geen ruimte is hetzelfde.

Onze landschapsarchitecten vinden het een uitdaging om voor iedere ingreep in de openbare ruimte een ontwerp te maken waar gebruikers blij van worden. Wij laten ons inspireren door het landschap en werken op verschillende schaalniveaus. En we ontwerpen duurzaam. Mét focus op klimaatbestendigheid, leefbaarheid, biodiversiteit en circulariteit. Bij het ontwerpproces betrekken we ook onze technisch specialisten. Onze experts van verkeer, civiele techniek, openbaar groen, natuur, waterbeheer en SSK-ramingen denken mee zodat we zeker weten dat aan alles is gedacht. Onze kracht is dat ontwerp en techniek samengaan.

Verandering van de leefomgeving heeft grote impact op de directe gebruikers en bewoners. Daarom vinden we het belangrijk om tijdens het ontwerp gebruikers te betrekken. Bij al onze projecten vindt dan ook bewonersparticipatie plaats. In de vorm van een klankbordgroep of met een inloopavond of presentatie. Elk proces en elke fase vraagt om een andere insteek. Hier denken we actief over mee.

Voor een goede beeldvorming vertalen onze 3D artists de ontwerpen naar artist impressions, 360° beelden en virtual reality. Zo komen onze ontwerpen echt tot leven.

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Maithe Vos, landschapsarchitect

Bel 088 472 06 00
of mail m.vos@hbadvies.nl