Van pleinen tot dorpscentra

Pleinen en centra liggen vaak in het hart van steden en dorpen. En gaan daarom een grote groep mensen aan. We nemen dan ook uitgebreid de tijd. Want een goed ontwerp kunnen we alleen creëren door alle belangen, behoeften en wensen goed te kennen.

HB Adviesbureau betrekt dan ook zoveel mogelijk mensen bij een ontwerp. Van bewoners, belangengroepen, ondernemers en organisaties tot en met historische verenigingen en dorpsraden. Daaruit vormt zich een klankbordgroep. Door belanghebbenden al in een vroeg stadium te betrekken, leren we het gebied nog beter kennen. En wordt iedereen zich bewust van elkaars belangen. Onze landschapsontwerpers begrijpen dat een goed plan tot in de details uitgewerkt moet zijn. Daarom overleggen we en toetsen we volop, stemmen we continu af en stellen we bij. Zo werken we in kleine stapjes toe naar een optimaal en toekomstbestendig ontwerp.

Natuurlijk houden we ook de behoeften, wensen en technische eisen van u als opdrachtgever goed in de gaten. Met hun ruime kennis en jarenlange ervaring weten onze experts hoe ze die moeten laten samensmelten met de wensen van de klankbordgroep. Ligt het ontwerp er, dan stemmen we dit af met een grote groep mensen. Dat doen we bijvoorbeeld met een inloopavond. Zo krijgt iedereen de kans zijn mening te geven en onze overwegingen te horen.

Is het ontwerp goedgekeurd, dan gaan we over tot bestekvoorbereiding. Ook hiervoor heeft HB Adviesbureau specialisten in huis. Dat maakt ons onderscheidend. Onze ontwerpers blijven ook bij dat proces betrokken. Zo weet u zeker dat de vertaling van tekeningen naar uitwerking op een  goede manier verloopt.

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Maithe Vos, landschapsarchitect

Bel 088 472 06 00
of mail m.vos@hbadvies.nl