Precisiewerk tot op de millimeter nauwkeurig

Bestaande situaties tot op de millimeter vastleggen. Landmeten vraagt om secuur werken. Die geo-informatie vormt immers de basis voor nieuwe plannen en ontwerpen. Voor het verkrijgen van de informatie en voor het meten werken we met de meest moderne apparatuur. Denk daarbij aan de inzet van 3D laserscanning, drones en zelfs vliegtuigen.

Hoewel landmeten een ondersteunende taak is binnen ons bureau, is het werk ontzettend belangrijk. Het levert de basisinformatie voor het ontwerp- en engineeringsproces. Hoogtes en afmetingen moeten aan het begin van het proces goed zijn om grote gevolgen in een later stadium te voorkomen.

HB Adviesbureau heeft eigen landmeetkundig medewerkers omdat we grip willen houden op de kwaliteit. We brengen de bestaande situatie in kaart en zorgen er daarbij voor dat de maatvoering precies klopt. Zo hebben we exact de goede uitgangspunten voor de ontwerper. Met de juiste input zorgen we voor kwalitatieve output.

Onze experts overleggen veel met elkaar. En kunnen zich goed verplaatsen in elkaars wereld. Zo weet een landmeter goed wat onze ontwerpers nodig hebben om een nieuwe weg, sportveld of natuurgebied te realiseren. Doordat we alles in eigen beheer hebben, kunnen we het volledige proces beter en efficiënter laten verlopen. Daarbij investeren we ook in de nieuwste technieken om onze kwaliteit nóg verder te verbeteren.

Ook na de start van de werkzaamheden zijn metingen van belang. Met het frequent meten van vaste meetpunten monitoren we projecten of er geen veranderingen plaats vinden. Zeker als het gaat om projecten waarbij wordt geheid of grondwater wordt onttrokken.

Onze landmeetkundig medewerkers kunnen ook volumebepalingen uitvoeren of een digitaal terreinmodel maken. En gaat u een woonwijk ontwikkelen of een infrawerk realiseren? Dan kunt u ons inzetten voor uitzetwerk.

HB Adviesbureau helpt u bij:

  • Topografsche inmetingen
  • GBKN/BGT bijhouding
  • Revisiemetingen
  • Nauwkeurigheidswaterpassingen
  • Deformatiemetingen en monitoring
  • Volumebepaling en digitale terreinmodellen
  • 3D laserscanning
  • Uitzetwerk gww

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Tom Breed, landmeetkundig medewerker

Bel 088 472 06 00
of mail t.breed@hbadvies.nl