Slimme waterbuffers

Bij elke ingreep in de openbare ruimte besteden we aandacht aan het slim bergen van water. Want bij hevige regenval moet hemelwater vertraagd worden afgevoerd of juist worden opgeslagen voor drogere periodes afgevoerd. En in droge periodes moeten we water juist langer vasthouden. Door een combinatie van oplossingen kunnen we goede resultaten boeken.

Voorafgaand aan het ontwerp voeren we eerst een klimaatstresstest uit en doen we een gedegen oriëntatie van de omgeving van het gebied. Onze modelleurs ontwerpen en engineeren altijd in 3D zodat ze effecten goed kunnen visualiseren en wijzigingen eenvoudig kunnen doorvoeren.

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Bouke Klein, projectleider/adviseur

Bel 088 472 06 00
of mail b.klein@hbadvies.nl