Sneller, beter én slimmer samenwerken

De dynamiek, complexiteit en multifunctionaliteit van de openbare ruimte neemt toe. En daarmee ook de druk op die openbare ruimte. Er zijn steeds meer functies en activiteiten per vierkante kilometer. Dit leidt tot diverse vraagstukken die allemaal een relatie met elkaar hebben. Bovendien maken steeds meer mensen gebruik van die openbare ruimte. En klinkt de roep om betrokkenheid harder. Ketensamenwerking wordt dan ook onmisbaar.

Tot 2040 zijn er in Nederland nog ruim een miljoen woningen nodig. Daarbij streven we naar een klimaatadaptieve en circulaire openbare ruimte die energie opwekt. Samenwerking is onmisbaar om effectieve oplossingen te bedenken. Net als een nieuw organiserend vermogen waarin we ons flexibel bewegen binnen netwerken, met wisselende rollen en partners. Niet meer de eigen organisatie centraal, maar de resultaten voor burgers en samenleving als doel. Daarbij willen we teams laten samenwerken binnen thema’s als riolering, groen, openbare verlichting en ruimtelijke ontwikkeling.

 

Veranderende rollen

Door deze ontwikkelingen verandert ook de omgang tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We zien dat opdrachtnemers steeds vaker initiatieven nemen om met die veranderende rollen te experimenteren. Binnen onze inframarkt zet het MKB-bedrijf zich naar gemeenten volop in voor het zogenaamde open convenant waarin wij als advies- en ingenieursbureau ook onze rol hebben.

 

Meer transparantie, betere resultaten

Gemeenten, aannemers en ingenieursbureaus staan steeds meer open om de meerwaarde van echte samenwerking te zoeken. Dit vergt een cultuuromslag én de bereidheid van opdrachtnemers en opdrachtgevers om het écht anders te doen. Openheid, inzicht en controleerbaarheid vormen de basis van het vertrouwen tussen partijen. Meer transparantie en een betere samenwerking leveren kostenbesparingen, een beter eindresultaat en meer plezier in het werk op.

 

Samen de uitdaging aan

Door onze ervaring in diverse projecten kunnen we u helpen om op een andere manier samen te werken. We spelen hierin een proactieve rol waarbij we samenwerking stimuleren. Onze enthousiaste en gedreven medewerkers pakken zo met plezier de uitdagingen van onze huidige tijd met u op.

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Ruud Zonneveld, directeur

Bel 088 472 06 00
of mail r.zonneveld@hbadvies.nl