Dit is HB Adviesbureau

Landschapsontwerpers, ingenieurs en adviseurs

Onze landschapsontwerpers, ingenieurs en adviseurs komen uit verschillende vakgebieden. Daardoor hebben we alles in huis om u te adviseren over de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en een verantwoord gebruik van de bodem. We pakken projecten dan ook compleet op. We weten dat de openbare ruimte veelomvattend is. En ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Wij helpen u daar graag bij. Vanaf het voortraject tot en met de realisatie en nazorg. Of het nu gaat om bodemonderzoek en -sanering, woningbouw, de (her)ontwikkeling van (binnen)stedelijke gebieden, de boven- en ondergrondse infrastructuur of om inrichting van openbare gebieden en recreatie- en sportterreinen. We treden op als partner.

We zijn inmiddels gegroeid naar een bureau met een kantoor in Alkmaar en Amsterdam en meer dan 80 trotse medewerkers. Maar een hokjescultuur of afdelingen kennen we niet. Want onze experts van verschillende vakgebieden zitten naast en door elkaar. Bewust. Want zo kunnen we goed met elkaar meedenken, zien we niets over het hoofd en behalen we het beste resultaat. We werken dan ook laagdrempelig, zonder hiërarchie. Want we vinden dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Zo werken we al jaren. Met succes. Want onze opdrachtgevers gaan graag langdurige samenwerkingen met ons aan.

Onze kracht? We gaan altijd voor het kampioenschap. Wij zorgen voor het resultaat dat u voor ogen heeft. Maar we gaan verder dan dat. We bewegen mee met de dynamiek van de markt en kijken altijd of het nóg beter kan. Slimmer, goedkoper of duurzamer bijvoorbeeld. Want kwaliteit staat voor ons voorop. Dat verwachten we overigens ook van onze partners. Het is een belangrijke voorwaarde om samen te kunnen werken.

Onze opdrachtgevers zijn divers. We werken voor gemeenten, milieudiensten, provincies, rijksdiensten en waterschappen. Maar ook voor projectontwikkelaars, bouw- en aannemingsbedrijven, woningbouwverenigingen, architecten en industriële ondernemingen.

Hil en Stephan in overleg

De belofte van HB Adviesbureau

Bij HB Adviesbureau hebben we grootse ambities. Daarom doen wij graag een belofte aan onze opdrachtgevers van projecten in onze leefomgeving.

Bbiodiversiteit


BIODIVERSITEIT
Elk project draagt bij aan de versterking en vergroting van de aanwezige biodiversiteit.
Zowel in als om het projectgebied.


LEEFBAARHEID

Wij ontwerpen aantrekkelijke plekken om te wonen, leven en verblijven.
Door
het beperken van hittestress, stimuleren van beweging en het creëren van een toegankelijke openbare ruimte.


BEELDKWALITEIT

Wij streven altijd naar het verhogen van de waarde van de plek, esthetisch en functioneel.
Ons handelsmerk: gebiedseigen ingrepen met oog voor detail.


CIRCULARITEIT

In elk project en ieder ontwerp maken we zorgvuldige afwegingen rondom circulariteit en materiaalgebruik.
We onderzoeken en benutten kansen om de milieulast te verlagen.


KLIMAATBESTENDIGHEID

Wij werken toe naar een leefomgeving die bestand is tegen de steeds extremere weersomstandigheden. Zoals extreme regenval, droogte en hitte.

Onze projecten