Samen de wijk inrichten.
Hoe leuk is dat!

“Mee kunnen denken in het ontwerpproces bindt. Het maakt de betrokkenheid van de bewoners bij de omgeving groter.”

Het ophalen van wensen en ideeën bij stakeholders zoals bewoners, winkeliers, bedrijven en belangenorganisaties als input voor het ontwerpproces is een belangrijke stap in onze projectbenadering. Het gaat vaak om kleine details die voor mensen het verschil maken. De gebruikers van een gebied weten als geen ander wat er speelt en denken graag mee aan de toekomst van hun leefomgeving.

Wij hebben ruime ervaring met (burger)participatie. Samen met onze opdrachtgever bepalen we wat de beste aanpak is. Bij voorkeur starten we blanco en inventariseren we de wensen die er leven bij de diverse stakeholders voordat we beginnen met ontwerpen. Veelal werken wij met klankbordgroepen om ontwerpideeën verder vorm geven. Stakeholders blijvend raadplegen en informeren tijdens het engineeringsproces leidt uiteindelijk tot definitieve breed gedragen ontwerpen die van hoge kwaliteit zijn.

De mogelijkheden die wij toepassen voor een goed participatietraject zijn divers: zoals inloopavonden, klankbordgroep bijeenkomsten, presentaties, 3D visualisaties, animaties, interactieve websites, enquêtes of samen op locatie kijken. De online mogelijkheden nemen steeds meer toe door de versnelling in de digitalisering. Hiermee worden stakeholders beter betrokken en geïnformeerd, maar wordt ook een groter doelgroep bereikt waardoor participatie binnen een project effectiever kan worden toegepast. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Raymond Balder,
programmamanager Duurzaamheid & Circulariteit

Bel 088 472 06 00
of mail r.balder@hbadvies.nl