We creëren duurzame watersystemen

Droger, heter, natter. Ons klimaat verandert. Dat is een feit. De gemiddelde temperatuur stijgt en zorgt voor extremere situaties in het weer. En dat heeft gevolgen voor onze waterhuishouding en daarmee voor ons watersysteem. Tegelijkertijd is voldoende water van levensbelang. Dat zorgt voor een extra uitdaging bij het beheer van watersystemen.

Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we steeds meer rekening met de klimaatverandering. Een van de belangrijkste maatregelen die we hierbij treffen is bijvoorbeeld het aanbrengen van extra groen waarin het regenwater kan worden opgevangen en infiltreren in de ondergrond. Groen zorgt bovendien voor verkoeling tijdens droge periodes en (extreme) hitte en is daarmee van onschatbare waarde.

Er wordt door ons ook steeds vaker gebruikgemaakt van en geadviseerd over voorzieningen waarbij we water kunnen opvangen of verder infiltreren in de ondergrond. We denken creatief en ontwerpen slimme systemen die passen bij de omgevingssituatie en de ondergrond van het gebied. Natuurlijk denken we ook na over wat u bovengronds te zien krijgt. En houden we rekening met uw budget. Een IT-riool, rain gardens, wadi’s, waterberging op straat of in funderingen onder de weg of in de bodem, zijn succesvolle voorbeelden van onze duurzame watersysteem.

Regenwater is van belang, maar ook van rioolwater en grondwater kunt u nuttig gebruikmaken of effectief afvoeren. Dus ontwerpen en berekenen onze experts ook hiervoor duurzame, doordachte en kosteneffectieve systemen die maximaal resultaat geven in de meest extreme situaties.

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Bouke Klein, projectleider/adviseur

Bel 088 472 06 00
of mail b.klein@hbadvies.nl