Groene Tribune Bosbaan Amsterdam

De Groene Tribune is gelegen aan de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. De Bosbaan is de roeibaan in Amsterdam waar veel wedstrijden worden gehouden. In 2001 is de Bosbaan verbreed naar de huidige breedte van 118 meter om te voldoen aan de internationale eisen om zo ook WK wedstrijden te kunnen houden. Door deze verbreding is destijds de bestaande tribune gesloopt.

Door Blauw architecten is in het kader van kansen aan de Sport As een ontwerp gemaakt voor een nieuwe tribune aan de Bosbaan. Dit plan kenmerkte zich door een zorgvuldige inpassing van de betonnen zitelementen in het groene talud. De 3 stroken zitelementen komen vanuit het beeld van de voorbij gaande roeier die haar sporen trekt door het water.

HB Adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam het ontwerp van Blauw architecten technisch uitgewerkt tot een RAW bestek, de aanbesteding en gunning in samenspraak met de afdeling inkoop van de gemeente Amsterdam en de uitvoeringsbegeleiding verzorgt. Tijdens de voorbereiding hebben we voorstellen gedaan om het regenwater te infiltreren om de groenstroken ook in droge periodes groen te kunnen houden. Vanuit duurzaamheid zijn gerecyclede zit elementen in het plan opgenomen. Een mooi traject waarin op leuke en goede manier de samenwerking met Blauw architechten en de beheerafdeling van het Amsterdamse Bos tot stand is gekomen. Een voorbeeld van hoe meerdere partijen samen kunnen werken om tot een gedragen eindproduct te komen.

In mei 2019 is de tribune opgeleverd en vrijwel gelijk in gebruik genomen tijdens diverse wedstrijden op de Bosbaan.

Los van de wedstrijden is de tribune ook uitermate geschikt om na een leuke wandeling door het Amsterdamse Bos even lekker bij te komen aan het water.