Woningbouwplan De Pauw De Rijp

In het gebied tussen de N244 en De Meelzak (De Pauw) komen 142 woningen. De bouwstijl van de woningen in die wijk moet aansluiten op de stijl van de oude kern van De Rijp. Woningen met een eigen identiteit; geen woning gelijk, geen dakhoogte gelijk, geen goothoogte gelijk. Helemaal naar de individuele woonwens van de bewoner of eigenaar.

De realisatie van de woningen en daarmee het bouw- en woonrijp maken van fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond. Fase 3 is in uitvoering. Voor fase 4 zijn we druk bezig met de engineering.

HB Adviesbureau verzorgt de gehele civieltechnische voorbereiding. Het te ontwikkelen plan bevindt zich in een zettingsgevoelig gebied zodat het terrein eerst op een zorgvuldige manier voorbelast dient te worden. De engineering van de voorbelasting is uitgewerkt in civil3D. Na de voorbelastingperiode kan dan gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein.

Alle vakdisciplines waar wij binnen HB Adviesbureau in zijn gespecialiseerd zijn terug te vinden in dit woningbouwplan. Het plan voorziet in veel waterpartijen, groengebieden en wordt omzoomt door een parkachtige groenstrook. Een voetgangersbrug verbindt het plan met de parkzone rondom het nieuwe plan (fase 4). Fase 2 wordt verbonden met fase 1 door middel van een verkeersbrug.

Pakhuizen

Op een aantal plaatsen in de wijk komen ‘pakhuizen’ die bijzondere accenten geven in het aanzicht van de wijk. In de ‘pakhuizen’ (maximaal twee bouwlagen met grote kap) komen appartementen in verschillende prijsklassen. De wijk wordt in 5 fasen gebouwd, 4 bouwfasen en als laatste de parkachtige groenstrook. Daardoor duurt het zes of zeven jaar voordat de hele wijk klaar is. Dat zorgt ervoor dat er heel flexibel omgegaan kan worden met het plan. Tijden veranderen, wensen van mensen veranderen en daar wil de gemeente op in kunnen spelen.