Nieuwsberichten

Meer­ja­ren Onder­houds­plan biedt beheer­ders over­zicht en hou­vast

15 april 2021

“Voor de gemeente Amsterdam zijn we volop bezig met het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) voor diverse sportcomplexen, start Frank Miedema, projectleider Sport bij HB Adviesbureau zijn betoog. Een MJOP is een plan voor in dit geval een sportcomplex waarin…

Meer

Digi­ta­li­se­ring en stan­daar­di­sa­tie; kan­sen voor de GWW sec­tor

15 april 2021

Inter­view met Cor­né Hel­mons, advi­seur GEO­BIM en stan­daar­di­sa­tie “Het zijn enerverende tijden voor ons als GWW sector, begint Corné zijn betoog. Onze sector speelt namelijk een sleutelrol in de maatschappelijke opgaven van verduurzaming, ons land klimaatbestendig maken en voldoende woonruimte…

Meer

Infra Light Engi­nee­ring (ILE) kiest bewust voor HB Advies­bu­reau

13 april 2021

HB Adviesbureau heeft begin dit jaar het bedrijf Infra Light Engineering (ILE) uit Zwaag overgenomen. Daarmee haalt het een bijzonder specialisme in huis, want ILE is een expert op het gebied van openbare- en terreinverlichting. ‘Een waardevolle aanwinst en prachtige…

Meer

Down­load de MPG whi­te­pa­per

10 maart 2021

In Nederland neemt de bouw naar schatting 50% van het grondstoffengebruik voor zijn rekening. Een groot deel van het afval in Nederland heeft betrekking op bouw- en sloopafval en daarmee is de sector verantwoordelijk voor 35% van de totale CO2-uitstoot….

Meer

Ople­ve­ring bam­boe­brug in Amster­dam­se Bos

23 februari 2021

Afgelopen donderdag is de nieuwe bamboebrug in het Amsterdamse Bos geopend door de wethouder van Amstelveen en de wethouder van Amsterdam. Een mooi en enerverend project waarvoor wij de directievoering en toezicht hebben verzorgd is hiermee tot een einde gekomen….

Meer

Lut­jes­trand krijgt een oplos­sing tegen blauw­alg

13 januari 2021

Het bij recreanten populaire Lutjestrand op Wieringen wordt flink opgeknapt. Landschapsarchitect Maithe Vos van HB Adviesbureau heeft een ontwerp gemaakt voor de omgeving rond het strand en het te realiseren zwembassin. Harald Schipper, 3D artist bij HB Adviesbureau, heeft het…

Meer

Recla­me van HB Advies­bu­reau langs het veld van AZ

7 december 2020

Een memorabel moment afgelopen zondag bij de thuiswedstrijd van AZ tegen FC Groningen, reclame van HB Adviesbureau langs het veld. Trots dat GP Groot, al jarenlange sponsor van AZ, ons hiertoe de gelegenheid heeft gegeven. bron: Fox Sports 1, AZ…

Meer

Bomen, het groe­ne sie­raad van de stad Amster­dam

3 december 2020

Bomen spelen een belangrijke rol in de stad Amsterdam. Het beheer in Amsterdam is erop gericht bomen zo lang mogelijk veilig en gezond te houden. Bomen zorgen soms ook voor onveiligheid doordat ze ziek zijn waardoor takken kunnen afbreken, of…

Meer

Duur­za­me her­ge­bruik van TPE in voet­bal­vel­den

23 november 2020

Voor de gemeente Velsen hebben we de voorbereiding verzorgd voor de renovatie van drie voetbalvelden, twee velden op sportpark Zeewijk en één veld op het complex van voetbalvereniging RKVV Velsen. Een belangrijk aandachtspunt in de voorbereiding betrof het hergebruik van…

Meer

Duur­zaam­heids­ses­sie; Van Beleid naar Prak­tijk

16 november 2020

In onze ambitie om in 2023 de thema’s duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit volledig verankerd te hebben in onze organisatie, dienstverlening en bedrijfsvoering, zijn we daar nu vol actie op aan het zetten. Het jaar 2023 klinkt ver weg, maar voor…

Meer

Van A tot Z betrok­ken bij groot asfalton­der­houd Dok­ter de Vries­straat Ben­ning­broek

12 november 2020

Van A tot Z betrokken zijn bij projecten, dat hebben we eigenlijk het liefst. Voor het groot asfaltonderhoud van de landelijk gelegen Dokter de Vriesstraat in Benningbroek was dit het geval. In opdracht van, en in nauwe samenwerking met de…

Meer

Raam­over­een­komst Ver­keer Vei­lig­heid Pro­jec­ten Amster­dam

9 november 2020

Recentelijke hebben we de 4-jarige raamovereenkomst ingenieursdiensten voor het programma Verkeer Veiligheid Projecten (VVP) verworven. Amsterdam wordt steeds drukker en die drukte heeft zijn weerslag op de wegen en fietspaden. Het programma VVP is opgericht binnen de gemeente om verkeersongelukken…

Meer

Bos­park “finis­hing touch” in woon­wijk Rei­gers­borg Hoog­karspel

5 november 2020

Vanaf 2000 is er stapsgewijs gebouwd in Reigersborg en zijn er zo’n 800 woningen bijgekomen. HB Adviesbureau heeft de gemeente Drechterland en ZeemanVastgoed vanaf het begin ondersteund bij de technische uitwerking van de diverse deelplannen. De laatste fase, Reigersborg V…

Meer

De advi­seurs van HB Advies­bu­reau

3 november 2020

Samen met de opdrachtgever invulling geven aan de 3 duurzaamheidstransities: Circulaire Economie, Klimaatadaptatie en de Energietransitie Raymond Balder, teamleider Advies bij HB Adviesbureau; “Na 20 ervaringsjaren bij de gemeentelijke overheid, heb ik vorig jaar de overstap gemaakt naar HB Adviesbureau….

Meer