Op 19 & 20 april reizen onze experts af naar Houten. We verwelkomen bezoekers met veel plezier in stand 86/87 waar je ons samen met Gebiedsmanagers kunt vinden!

Kennissessie
Onze experts Inge en Jos verzorgen op de tweede beursdag om 10:45 uur een kennissessie over Advies en Engineering van klimaatadaptieve (her)inrichtingen. Hoe kom je tot doelmatige klimaatadaptieve maatregelen bij nieuwbouw of herinrichting, die invulling geven aan de gestelde ambities op gebied van wateroverlast, droogte, hitte, overstromingen en biodiversiteit? Ook komt de klimaatstresstest (en advies) aan bod. Een advies over maatregelen aan de voorkant van een project zorgt voor brede inzichten, onderbouwde maatregelen én dat verderop in het projectproces vertraging wordt voorkomen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte in boven- en/of ondergrond blijken verschillende maatregelen doelmatig. Wij zoomen in op de waterbergende weg en de raingarden; de principes, de technische uitwerking, onze ervaringen met engineering en uitvoering. Ook de testresultaten van een waterbergende weg van 7 jaar oud komen aan bod.

Welkom
Samen met ons zusje Gebiedsmanagers kun je ons vinden in stand 86/87 waar je al je vragen kunt stellen, een quiz kan doen en een klimaatstresstest kunt winnen. Toegang tot de beurs is gratis, registreer je via Nationale Klimaat Expo.