Toewerken naar verantwoord bodemgebruik

Wanneer bodemverontreiniging is aangetoond zijn er handelingen in de grond nodig of moet verontreiniging vanuit milieuhygiënisch oogpunt worden verwijderd. Daarvoor moet een plan worden gemaakt. Bij een eenvoudige sanering kunt u een BUS-procedure inzetten. Bij grotere of complexere saneringen heeft u een saneringsplicht vanuit de overheid en moet u een saneringsbeschikking aanvragen.

Onze adviseurs bepalen voor u welke procedure u moet volgen. Natuurlijk zorgen we vervolgens ook voor de daadwerkelijke BUS-melding of stellen we een saneringsplan op. En we kunnen voor u geschikte partijen selecteren voor daadwerkelijke uitvoering van de sanering.

BUS-melding

In de meeste gevallen van verontreiniging is een Besluit Uniforme Sanering (BUS) voldoende. Een BUS-melding is een snelle, simpele en effectieve procedure om het bevoegd gezag te informeren over een voorgenomen eenvoudige sanering of graafwerkzaamheden in verontreinigde grond. Een BUS- melding kan gelden voor drie saneringssituaties. De eerste is kleinschalig mobiel waarbij de laag grond eenvoudig kan worden verwijderd. Een andere optie is kleinschalig immobiel waarbij de grond wordt afgedekt. De laatste optie is tijdelijk uitplaatsen. Daarbij wordt de grond er tijdelijk uitgehaald om bijvoorbeeld riolering aan te leggen. Vervolgens wordt de grond weer teruggeplaatst. Bij een BUS-melding kijken we naar de gewenste functie voor het perceel en bepalen zo welke BUS-melding u nodig heeft.

Bodem

Saneringsplan

Voor grotere en complexere bodemverontreinigingen waarbij bijvoorbeeld de verontreiniging kan verspreiden of uitdampen heeft u een saneringsplan nodig. Hiervoor moet u bij het bevoegd gezag een beschikking aanvragen. We helpen u graag bij het opstellen van dit plan. We beschrijven de doelen en de daadwerkelijke aanpak van de sanering. En doen een onderzoek op basis van milieuhygiënische, technische en financiële aspecten wanneer sanering van grond of grondwater op meerdere manieren mogelijk is. Zo komen we tot de beste variant. Uiteraard zorgen we ook voor de benodigde vergunningen.

Wij geven u advies over de beste saneringsmethode. Wel gaat een saneringsplan gepaard met een inspraakprocedure waarbij burgers voorafgaande aan de start van de werkzaamheden mogen aangeven welke saneringsmethode hun voorkeur heeft. Het bevoegd gezag zal uiteindelijk bepalen of de argumenten van burgers steekhoudend zijn en neemt de uiteindelijk beslissing over welke saneringsmethode wordt toegepast. Is de beslissing genomen dan kan het werk worden uitgevoerd.

Raamsaneringsplan

Bij grootschalige binnenstedelijke herstructureringen komt vaak op meerdere plaatsen bodemverontreiniging voor. Omdat iedere verontreiniging apart moet worden beschouwd, kan een raamsaneringsplan handig zijn. Zeker omdat herstructureringen vaak meerdere jaren duren. Zijn er bijvoorbeeld 20 plekken verontreinigd, dan kunnen we in één keer een plan opstellen om die locaties te saneren. In het plan nemen we alle verontreinigingssituaties in het projectgebied op en beschrijven we hoe elke verontreiniging moet worden gesaneerd. Vervolgens kunt u dan in één keer een saneringsbeschikking aanvragen. Wel zo efficiënt.

Ook bij projecten in de natuur kan een raamsaneringsplan handig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het planten of vervangen van bomen. Voor alle locaties waar de bomen worden geplant of vervangen is bodemonderzoek nodig. Wij kunnen dan voor u een raamsaneringsplan opstellen die u kunt laten doorlopen totdat alle locaties zijn onderzocht. Zo hoeft u niet telkens een losse melding te doen.

RAW-bestek of prestatiecontract

Doorgaans is bodemsanering onderdeel van een totaalproject. Is een omvangrijke bodemsanering nodig? Dan kan het handiger zijn om een apart bestek op te stellen. Bodemsanering is hierbij dan het hoofddoel. De sanering kunt u vervolgens apart aanbesteden bij verschillende partijen. U komt dan tot een uniforme inschrijving van partijen die u vervolgens makkelijk met elkaar kunt vergelijken.

HB Adviesbureau heeft ervaren bestekschrijvers om een saneringsbestek op te stellen conform de RAW-systematiek. Ook kunnen we een zogenaamd UAVgc prestatiecontract opstellen waarin we de terugsaneer- en randvoorwaarden beschrijven en de inschrijvende partij vrij laten in de te kiezen saneringsmethode.

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Jolanda Visscher, teamleider

Bel 088 472 06 00
of mail j.visscher@hbadvies.nl