Herinrichting Van den Vondellaan te Driehuis

De gemeente Velsen heeft in 2019 HB Adviesbureau opdracht verleend voor de engineering van de herinrichting van de Van den Vondellaan te Driehuis.
Redenen voor de herinrichting waren groot onderhoud aan de bestaande asfaltverharding, het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de herindeling van de bestaande parkeervakken en uitbreiding van de groenvoorzieningen.

Het was niet noodzakelijk het bestaande rioolstelsel te vervangen. Dit verkeerde nog in goede staat en er waren ook geen problemen met betrekking tot wateroverlast in de woonstraat.
In het kader van duurzaamheid is een nieuw openbaar verlichtingsplan opgesteld met de hiervoor uitgevoerde noodzakelijke verlichtingsberekeningen.
Om de bewoners een goed beeld te geven van het herinrichtingsplan zijn er visualisaties opgesteld van de bestaande en de nieuwe situatie.
De werkzaamheden zijn in augustus 2020 afgerond.

Before
After