Begeleiding en keuring

Bodemsaneringen moet u onder begeleiding van een BRL SIKB 6000 gecertificeerde milieukundig begeleider laten uitvoeren. Bij HB Adviesbureau hebben we milieukundige begeleiders met dit certificaat in huis.

Onze milieukundig begeleiders sturen het uitvoeringsproces (processturing) en bepalen of de doelstellingen zijn behaald (verificatie). Ze zien er dus op toe dat de sanering volgens de BUS-melding of het saneringsplan wordt uitgevoerd. Ze kunnen bovendien monsters van de bodem nemen om te bepalen of de sanering is geslaagd. En houden in de gaten of de verontreinigde grond op de juiste manier wordt afgevoerd, verwerkt en geschikte grond wordt aangevoerd.

In samenwerking met de adviseurs stelt onze milieukundig begeleider een evaluatieformulier (BUS-procedure) of een evaluatierapport (saneringsplanprocedure) op waarbij hij de uitgevoerde werkzaamheden en het behaalde saneringsresultaat vastlegt. We dienen de evaluatie in bij het bevoegde gezag en zorgen vervolgens voor goedkeuring op de procedure. Daarbij gaan we voor het maximale resultaat zodat er bij de uitvoering geen onverwachte omstandigheden optreden.

De milieukundige begeleiders van HB Adviesbureau zijn gecertificeerd voor:

protocol 6001 : milieukundige begeleiding van ‘landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg’

protocol 6002 : milieukundige begeleiding van ‘landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg’

Bodem

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Jolanda Visscher, teamleider

Bel 088 472 06 00
of mail j.visscher@hbadvies.nl