Bodemonderzoek mbv XRF meter

In opdracht van een gemeente heeft HB Adviesbureau de herinrichting van een milieu-educatiecentrum annex kinderboerderij begeleid. Uit voorgaande onderzoeken was reeds gebleken dat er sprake was van een heterogeen aanwezige verontreiniging met lood.

Om meer inzicht te krijgen in de omvang van de verontreiniging heeft HB Adviesbureau, na overleg met de omgevingsdienst Noord-Holland-Noord, de loodverontreiniging in kaart gebracht met een XRF-meter. Aansluitend is het herinrichtingsplan aangepast voor de verontreinigingssituatie en is een saneringsplan ingediend. Binnenkort wordt gestart met de herinrichting welke door HB Adviesbureau begeleid wordt.

Een XRF-meter is een röntgen fluorescentie spectrometer en meet onderdelen van de samenstelling van grond. XRF staat voor X-Ray Fluoresence. De XRF-meter meet diverse elementen door de uitzending van röntgenstraling, waaronder zware metalen. Door de meting wordt de benodigde data verzameld en meteen door de meter geanalyseerd. De XRF-meter geeft na een correctie voor het vochtpercentage direct inzicht in de samenstelling van de grond. Door het gebruik van een XRF-meter kunnen de relatief dure laboratoriumanalyses grotendeels achterwege blijven.