Groot asfaltonderhoud Hemmerbuurt te Hem/Venhuizen

HB Adviesbureau is in opdracht van de gemeente Drechterland in december 2017 gestart met de engineering van de reconstructie van de Hemmerbuurt te Hem/Venhuizen in de gemeente Drechterland. De Hemmerbuurt is een doorgaande gebiedsontsluitingsweg in een lintbebouwing met een lengte van ca. 2,5 km. De asfaltverharding verkeerde in een zeer slechte staat en stond al jaren op de planning om gereconstrueerd te worden.

Langs de Hemmerbuurt bevinden zich naast woningen ook veel bedrijven. Tevens wordt de rijweg veel gebruikt door agrarisch verkeer en fietsers, met name schoolgaande jeugd. Een verkeersveilige inrichting rekening houdend met de vele gebruikers was dan ook een zeer belangrijk ontwerpcriterium.

Een nieuw HWA stelsel is aangelegd om de toenemende intensiteit van regenbuien zonder overlast voor het verkeer en de omgeving te verwerken. Ook is er rekening gehouden met de effecten van de toekomstige energietransitie.

Al met al een veelzijdig project waar veel kennis en expertise op diverse vlakken in aanwezig waren.

Het nieuwe inrichtingsplan is door onze 3D artist gevisualiseerd om zo de bewoners, bedrijven en overige betrokkenen een goed beeld te geven. Het ontwerp is dan ook als zeer positief ervaren door de gemeente Drechterland en de bewoners/bedrijven.

De uitvoeringswerkzaamheden zijn in juli 2020 afgerond