Landschapsontwerpen van klein tot groot, zoals beplantingsplannen en het vergroenen en klimaatadaptief ontwerpen van wijken, stedelijke landschapsparken en centrumplannen. HB Adviesbureau pakt vraagstukken op over de invulling van onze duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte. Het team van landschapsontwerpers en -adviseurs werkt samen aan projecten voor de openbare ruimte, elk met hun eigen expertise. Raymond Balder, teammanager, en Maithe Vos, landschapsarchitect, vertellen over de ontwikkelingen binnen het bureau.

Samen op zoek naar ruimtelijke kwaliteit
“Het team landschapsontwerpers is de laatste jaren enorm doorontwikkeld. We zijn uitgegroeid tot een divers team met senior- en jonge landschapsontwerpers,” zegt Raymond, sinds vier jaar teammanager binnen HB Adviesbureau. “Hierdoor is er ruimte voor opdrachten van klein tot heel groot. De samenwerking tussen ontwerpers en adviseurs zorgt voor integrale oplossingen die zowel aantrekkelijk als innovatief zijn. Maar het mooie is: opdrachtgevers kunnen ook kiezen om slechts één van de disciplines in te zetten.”

Over de doorontwikkeling van HB Adviesbureau van een advies/ingenieursbureau naar een landschapsontwerpbureau vertelt landschapsarchitect Maithe: “Toen ik 18 jaar geleden bij HB Adviesbureau kwam werken begon een project vaak bij de civiele collega’s, wij zochten naar oplossingen voor de ruimte die overbleef. Nu staan wij steeds meer aan de start van het proces. Dat is voor ons veel interessanter: zo doen we meer verkennend werk om bijvoorbeeld met de opdrachtgever en bewoners te bepalen wat er mogelijk is in een bepaald gebied, hoe het eruit kan zien en hoe we de leefbaarheid kunnen vergroten. Dat soort projecten deden we al, zoals het Dorpsplein van Callantsoog. Nu start het merendeel van onze klussen in een vroeger stadium en gaan wij op zoeken naar de vraag achter de vraag. Door de groei van het team is er ook meer daadkracht beschikbaar.”

Integrale aanpak van ontwerpproces
“De kracht van HB Adviesbureau is dat we een volledig team met innovatieve landschapsontwerpers hebben die in staat zijn projecten voor de openbare ruimte met een groot schaalniveau aan te pakken,” geeft Raymond aan. “We zijn inmiddels uitgegroeid tot een groep van 80 collega’s van landschapsontwerpers, adviseurs en ingenieurs. We hebben onder andere adviseurs in huis op het gebied van ecologie, circulariteit, klimaatadaptatie, bodem en sport. Onze ontwerpen worden uitgewerkt vanuit een nauwe samenwerking met de (civiele)adviseurs in het ontwerpproces. Kleine wijzigingen in de engineering worden altijd weer afgestemd met de landschapsontwerper. Een project kan dus opgeleverd worden tot en met aanbestedingsgereedheid.” Hij voegt daaraan toe: “Het team beschikt over een 3D-Artist die de ontwerpen tot leven brengt met zijn skills van het verbeelden van een project.”

Ontzorgen is een belangrijk thema. HB Adviesbureau kiest voor een integrale aanpak van de projecten. Maithe: “Dit betekent niet dat we een kant-en-klaar project aanleveren met een strik eromheen: we kijken juist zorgvuldig samen met de opdrachtgever naar wat er aan de hand is en wat er nodig is op een bepaalde plek. We zetten de wensen van alle betrokken partijen op een rij, zoals de vragen of zorgen die de bewoners uiten tijdens participatiebijeenkomsten. Van daaruit maken we het totaalpakket: van een ontwerp tot aan het bestek, inclusief advies voor het beheer.”

De projectbelofte
HB Adviesbureau doet projectbeloftes waar elk project aan moet voldoen: op de thema’s biodiversiteit, leefbaarheid, beeldkwaliteit, circulariteit en klimaatbestendigheid. Maithe: “We zetten graag onze ecoloog in om ecologische waarden te herstellen of versterken, zoals voor het project Agriport. Het terrein moet naast waterberging ruimte bieden voor recreatie en natuur. Het is nu een soort woestijn van landbouwgrond dat een aantrekkelijk recreatiegebied moet worden: we kijken met de ecoloog welke soorten het daar goed zouden doen en hoe we kwetsbare soorten uit de omgeving daar ruimte kunnen bieden.”

Een project waar circulariteit een bijzondere rol speelt is te vinden in gemeente Bergen. Het adviesbureau werkt al enige tijd aan het centrumplan, de uitvoering hiervan is een langlopend project. Maithe: “De sloop van de Bakema-flat liet een gat achter, waarvoor de gemeente ons een week voor Koningsdag vroeg om een tijdelijke groene invulling: we hebben overtollige bomen geregeld bij de ene gemeente en bij een ander waren boombakken over. Bij ons zusterbedrijf GP Groot konden we hergebruikt hout inzetten voor een pergola, picknicktafels en vlonder – ook leuk om een project in zo’n korte tijd op een duurzame manier samen in te vullen.”

Toekomstbestendige leefomgeving
Maithe: “Het belangrijkste uitgangspunt voor elk project is dat het klopt en past op die plek. Dat is de essentie. We kijken ook naar het verleden van de plek en natuurlijk naar de aanleiding van het veranderen van de omgeving: wat gebeurt er nu en werkt dat? We onderzoeken bijvoorbeeld routes en aansluitingen, hoe is de beleving vanuit langzaam verkeer zoals de voetganger en fietser? Kan iemand met een rollator erdoorheen? Daarna volgen klimaatbestendigheid, biodiversiteit en circulariteit. Zo kijken we naar welk materiaal we écht nodig hebben en proberen we ieder project van een zo klein mogelijke CO2 footprint te voorzien.”

Uit: Grootbeeld (nieuwsbrief GP Groot)