Onze veldwerkers zijn weer geslaagd voor een audit. Voor de voorgenomen baggerwerkzaamheden bepaalt HB Adviesbureau de kwaliteit van het slib.

Met dank aan Peter Koomen van Normec Certification B.V. voor de actiefoto’s!