Van kleine aanpassing tot volledige herininrichting

Veroudering van een wijk of gebied, achterstallig onderhoud, verbetering van de verkeersveiligheid, de klimaatverandering, toename van fiets-/voetverkeer, E-bikes of juist van auto’s. Ontwikkelingen in de maatschappij vragen soms om herstructurering van de openbare ruimte. Of het nu gaat om aanpassing van straten en wegen, pleinen, groenvoorzieningen, een perk of om volledige herinrichting, HB Adviesbureau gaat niet zomaar aan de slag. We inventariseren eerst waar u in de huidige situatie tegen aanloopt, wat uw wensen zijn en zoeken vervolgens naar de gewenste en toepasbare oplossingen.

We luisteren goed naar uw wensen en lezen ook tussen de regels door. We durven daarbij ook kritische vragen te stellen. Alleen zo komen we gezamenlijk tot een mooi resultaat komen. Want we willen een product leveren dat zo goed mogelijk voldoet aan wat u voor ogen heeft. Bij voorkeur betrekken we ook burgers bij het ontwerpproces. We weten uit ervaring dat hun aanvullingen vaak erg waardevol zijn. Bovendien zijn zij de uiteindelijke gebruikers.

Ook in de presentatie van het plan houden we hier rekening mee. We verplaatsen ons in de doelgroep. Want hoe duidelijker en begrijpelijker we het ontwerp presenteren, hoe beter de boodschap overkomt. Dus maken we desgewenst tekeningen, een animatie of zelfs een VR-model. De feedback die we tijdens een informatieavond ontvangen, nemen we serieus en proberen we vervolgens zo goed mogelijk te vertalen bij de aanpassing naar het uiteindelijke definitieve ontwerp. Zo werken we samen met u en belanghebbenden toe naar een ontwerp waar iedereen blij mee is.

Ons team van adviseurs en ingenieurs heeft brede technische kennis en expertise. En oog voor detail. We kennen de richtlijnen vanuit bijvoorbeeld de CROW en kennen de gemeentelijke LIOR of PvE. Onze landschapsarchitecten kijken mee om waar mogelijk de kwaliteit nóg verder te verbeteren. Zo komen we tot een ontwerp waarbij we veiligheid, leefbaarheid, aantrekkelijkheid en het gebruiksgemak van het gebied centraal staan. Uiteraard stellen we voor het ontwerp ook een kostenraming op. En ondersteunen we u bij het aanbestedingsproces.

We werken per project met een vast team. Zo heeft u een vast aanspreekpunt én kunnen we de kwaliteit waarborgen. Onze teamleden kijken namelijk voortdurend met elkaar mee. Zo doorlopen we samen alle stappen in het proces.

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Peter Aalders, teamleider

Bel 088 472 06 00
of mail p.aalders@hbadvies.nl