Mooi Bergen

HB Adviesbureau is al een aantal jaren bij het project Mooi Bergen betrokken. Het project Mooi Bergen heeft als doel een sfeervolle entree van het centrum van Bergen van de Dreef tot het Plein te realiseren. Een deel van dit project is reeds gerealiseerd (Hartje Bergen). Momenteel loopt het zeer bewogen ontwerp- en communicatieproces Bergen 2.0.

Het proces Bergen 2.0 kenmerkt zich door een brede samenwerking van diverse partijen. In basis is Maithe Vos, de landschapsarchitect van HB Adviesbureau, verantwoordelijk voor het ontwerp van de openbare ruimte. Daarvoor werkt ze samen met diverse interne en externe deskundigen; stedenbouwkundige, shared space deskundige, kunstenaars, verkeerskundigen, civieltechneuten en medewerkers ruimtelijke ordening. Het proces wordt gekenmerkt door inspraak en burgerparticipatie, wat het een boeiend, en bewogen karakter geeft.

De rol van landschapsarchitect Maithe Vos is het verwerken van het advies van alle deskundigen tot een ontwerp dat past bij het centrum van Bergen, en wat vervolgens gedragen wordt door de bewoners. Daarnaast heeft zij een rol in het beoordelen van extern aangedragen, alternatieve plannen en heeft zitting in het zogenaamde Q-team, wat zorg draagt voor de kwaliteit van de architectuur.

De gemeente Bergen heeft er voor gekozen om dit boeiende en uitdagende proces c.q. project te visualiseren. De 3D-modelleur van HB Adviesbureau heeft hiertoe voor het gehele plan een 3D-model gemaakt dat door de gemeente gebruikt wordt op de website www.mooibergen.nl en wat steeds geüpdatet wordt naarmate plannen concreter worden.

HB Adviesbureau is al een aantal jaren bij het proces Mooi Bergen betrokken, dit betreft de herinrichting van het centrum van Bergen. Een deel van dit project is reeds gerealiseerd (Hartje Bergen). Momenteel loopt het proces Bergen 2.0.

Spin in het web

Het proces kenmerkt zich door een brede samenwerking van diverse partijen. In basis is de landschapsarchitect Maithe Vos van HB Adviesbureau verantwoordelijk voor het ontwerp van de openbare ruimte. Daarvoor werkt ze samen met diverse interne en externe deskundigen; stedenbouwkundige, shared space deskundige, kunstenaars, verkeerskundigen, civieltechneuten en medewerkers ruimtelijke ordening. Het proces wordt gekenmerkt door inspraak en burgerparticipatie, wat boeiend en complex is.

De landschapsarchitect verwerkt het advies van alle deskundigen tot een ontwerp dat past bij het centrum van Bergen, maar wat vervolgens ook gedragen moet worden door de bewoners. Daarnaast heeft zij een rol in het beoordelen van alternatieve plannen en heeft ze zitting in het Q-team, wat zorgdraagt voor de kwaliteit van de architectuur.

VR Model

Een complex proces als dit kan niet zonder een goede verbeelding. Daarom is er van het gehele plan een 3D model gemaakt wat door de gemeente voor communicatie gebruikt wordt op de website www.mooibergen.nl en wat steeds geüpdatet wordt naarmate plannen concreter worden. Inmiddels is dit plan verwerkt tot een VR model waarbij met een de Oculus Rift VR-bril door het toekomstige centrum gewandeld kan worden. Middels een expositie in de bibliotheek is alle bewoners de mogelijkheid geboden om de plannen op deze manier te bekijken. Dit bleek echt van toegevoegde waarde te zijn. Vooral ook oudere bewoners vonden dit een leuke manier om de plannen te beleven.

Link naar artikel Stad en Groen

 

Klimaatbestendig en duurzaam

In de huidige situatie zijn er geen ernstige problemen met wateroverlast of droogte in het centrum van Bergen, maar het water wat valt wordt via het riool afgevoerd naar een lagergelegen gebied. Om dit gebied te ontlasten wordt er zo veel mogelijk water vastgehouden in het centrum. Het water wordt onder de rijweg en rond groenvakken gebufferd, zodat ook in tijden van droogte water beschikbaar is voor het groen in de openbare ruimte.

Het gebruik van de fiets wordt zo goed mogelijk gefaciliteerd en het groen wordt zeer divers zodat het een bijdrage levert aan de biodiversiteit. De grote hoeveelheid groen zorgt daarbij voor verkoeling en schaduw om hittestress te beperken. Alle andere ingrepen om het centrum duurzaam in te richten zijn te vinden in de tekening.

Om het ontwerp zo duurzaam mogelijk te maken wordt er gewerkt met duurzame materialen en er worden zo veel mogelijk bestaande materialen hergebruikt.