Centrumplan Molenhoek Wervershoof

In opdracht van de gemeente Medemblik heeft HB Adviesbureau een uitwerking gemaakt voor de plannen rond het winkelcentrum ‘De Molenhoek’ in Wervershoof.

De openbare ruimte rond het overdekte winkelcentrum bestaat uit twee onderdelen; een gebruiksplein (Zuidplein) en een parkeerplein (Noordplein). Het ontwerp van het Zuidplein is door de landschapsarchitect verder uitgewerkt, rekening houdend met functionele eisen voor het parkeren, bushaltes, rijcurves, groen en kabels en leidingen. Daarbij moest er ook rekening worden gehouden met de gehele uitstraling van het plan wat al door de raad goedgekeurd was. Daar heeft de landschapsarchitect nog een slag in gemaakt, zodat het parkeren minder nadrukkelijk aanwezig is.

Participatie

Het ontwerp is in overleg met de gemeente en een klankbordgroep tot stand gekomen, en vervolgens gepresenteerd aan de bewoners. Om voor bewoners duidelijk te maken hoe het plein er uit komt te zien is er voor gekozen om het ontwerp van het Zuidplein in 3D te laten presenteren tijdens de bewonersavond. De animatie van het plein gaf een goed en begrijpelijk beeld van de toekomstige situatie.

Resultaat

Eind 2013 is het ontwerp voor het plein in uitvoering gekomen. Door het groeperen van het fietsparkeren onder een pergola en door het verspreiden van het autoparkeren over het gehele plein is er veel meer ruimte ontstaan voor verblijven en het houden van evenementen.