Ontwerp structuurvisie Petten

Onze landschapsarchitect Maithe Vos is samen met de gemeente Schagen en belanghebbenden een samenhangend en onderscheidend ontwerp aan het maken van de openbare ruimte van de deelprojecten binnen de structuurvisie Petten. De gemeente Schagen heeft meerdere landschapsarchitecten gevraagd hun visie te presenteren. Maithe is mede op basis van deze presentatie uitgekozen om invulling te geven aan deze uitdagende klus.

De afgelopen jaren is het Hoogheemraadschap druk bezig geweest met het versterken van de Hondsbossche Zeewering en Pettemer Zeewering. De zeeweringen werden versterkt door de aanleg van duinen en strand voor de dijk.
De gemeente Schagen heeft deze ontwikkeling aangegrepen om Petten een economisch impuls te geven en heeft daarbij een structuurvisie opgesteld.
Vanuit deze structuurvisie is door landschapsarchitect Maithe Vos een uitgewerkte visie en beeldkwaliteitsplan opgesteld voor diverse deelgebieden, die gefaseerd uitgewerkt worden tot een inrichtingsplan. De deelgebieden c.q. projecten betreffen onder andere:

  • Aanleg van de zogenaamde ring om Petten, waarbij een aantal wegen en een fietspad worden verbeterd/aangepast;
  • Het opknappen van drie tankvallen;
  • Het aanbrengen van een blikvanger op de rotonde Westerduiweg/Pettemerweg;
  • Het aanleggen van wandel- en fietsroutes door en rondom Petten;
  • Het omvormen van een bestaand dijklichaam langs de kust tot een duinlandschap ter plaatse van strandopgang centrum en ter plaatse van de Noorderhazedwarsdijk;
  • Het omvormen van dijklichamen langs de Westerduinweg en de Zuiderhazedwarsdijk tot een duinlandschap met eventuele voetpaden, waarbij deze samen met de nieuwe duinen een verbinding vormen tussen de Natura 2000 en EHS-gebieden ten noorden en zuiden van Petten;
  • Uitbreiding van de bestaande parkeercapaciteit nabij de kust, waarbij de parkeerterreinen zeer goed vindbaar moeten zijn en zoveel mogelijk een onderdeel van het landschap vormen;
  • Ruimtelijke inpassing en ontwerp van het ontmoetingsplein met daarop onder andere een informatiecentrum.

De uitvoering van de structuurvisie moet leiden tot de stimulatie van de werkgelegenheid en economie van Petten. Petten moet duidelijke en aantrekkelijke verbindingen hebben met andere kustdorpen, het achterland en de stad Schagen. Dit moet gelden voor de auto, fiets en openbaar vervoer. Toeristen kunnen derhalve de bezienswaardigheden in de gemeente bezoeken en komen hopelijk vaker terug. Het resultaat draagt bij aan de totale beleving van de gemeente Schagen.