Rijkswaterstaat

Het beheren en ontwikkelen van de rijkswegen, vaarwegen en –wateren en het realiseren van een duurzame leefomgeving, is een veelomvattende taak en verantwoordelijkheid. Hoe zorgen we ervoor dat ons land beschermd is tegen overstromingen en dat er voldoende groen en schoon water is. Hoe zorg je dat je vlot en veilig van A naar B kunt. Vraagstukken waar Rijkswaterstaat ieder dag mee bezig is. 

Het uitvoeren van bodemonderzoek en partijkeuringen, het verzorgen van milieu en veiligheidsbegeleiding, het verzorgen van uitzetwerkzaamheden en maatvoering en het maken van (revisie)tekeningen zijn voorbeelden van werkzaamheden die wij met regelmaat uitvoeren voor Rijkswaterstaat. Wij doen dit op een praktische en resultaatgerichte wijze.

Onze grote regionale kennis, de bekendheid met (medewerkers van) gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven e.d. maakt dat wij snel en adequaat kunnen handelen en schakelen in het belang van uw project.