Groenplan Koninginnebuurt

De riolering in woonwijk Koninginnebuurt in de gemeente Ouder-Amstel diende te worden vervangen en de wijk is als gevolg van de slappe bodem dermate verzakt dat groot onderhoud noodzakelijk is. Het gehele gebied wordt daarom opgehoogd en voorzien van nieuwe riolering, bestrating en de gehele groenvoorziening in de wijk krijgt een groene kwaliteitsimpuls. De engineering van al deze facetten is door HB Adviesbureau in diverse fases opgepakt.

Er is gestart met een Bomen Effect Analyse (BEA), de bomen worden geanalyseerd, waarbij een beoordeling is gedaan van de huidige conditie en toekomstige levensduur van de bomen. Vervolgens is een analyse uitgevoerd naar de invloed van de werkzaamheden op de bestaande bomen. Van de 103 bomen die in het projectgebied staan, moesten er 68 worden gekapt en 3 bomen worden verplaatst.

In het nieuwe groen-ontwerp voor de wijk worden 107 bomen aangeplant, 3 bestaande Populieren worden verplant en komen er 4 knotwilgen vanaf de verbreding van de A9. Voor de nieuwe bomen is er gekozen voor verschillende soorten, rekening houdend met de nieuwe standplaats. In de smallere straten worden o.a de Amelanchier arborea “Robin Hill” de Magnolia “Galaxy” en de Liquidambar styraciflua “Paarl” geplant. Deze bomen worden niet te groot en hebben een mooie sierwaarde. Elders in de wijk waar iets meer ruimte is, kun je bijvoorbeeld de Fraxinus pennsylvanica “Cimmzam” terugvinden, deze boom kenmerkt zich door een smalle kroon in de jeugfase, en zijn mooie opvallende steenrode tot oranje herfstverkleuring.

In de gehele wijk wordt de beplanting vervangen door aanplant van soorten als Spiraea, Hypericum, Clethra, etc. vanwege hun kleuren in de wijk. Ook wordt er rond de waterpartij droge oeverbeplanting aangeplant met soorten als; Caltha, Iris, Bergenia, Darmera, etc. Al met al een gevarieerd groenontwerp dat middels participatie met de buurt tot stand is gekomen.

Door rekening te houden met de standplaatsen van de bomen, de wensen van bewoners, de ecologie in de buurt en door duurzame oplossingen mee te nemen, is er een allesomvattend groenontwerp gemaakt. Als de revitalisering van de wijk een feit is, kan er weer met veel plezier gewandeld worden door de wijk.