Woningbouworganisaties

HB Adviesbureau is een praktisch en resultaatgericht bureau dat helpt uw ambities te realiseren. Of het nu het uitvoeren van bodemonderzoek betreft of de gehele civieltechnische begeleiding van een binnenstedelijke herstructurering, de adviseurs/ingenieurs van HB Adviesbureau hebben de kennis en expertise in huis om u daarbij te ondersteunen. 

Wij zijn in staat om van grof naar fijn te denken en te doen. Het voortraject van projecten vraagt veelal om een helikopterview (grof) waarbij wij het verschil maken door ook het detailniveau (fijn) goed te kennen. Wij doen dit op een praktische en resultaatgerichte wijze die leidt tot financieel doordachte en uitvoerbare adviezen en oplossingen. Vervolgens verzorgen wij de gehele engineering, contractvorming, aanbesteding en desgewenst de begeleiding gedurende de realisatie.

Onze grote regionale kennis, de bekendheid met (medewerkers van) gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven maakt dat wij snel en adequaat kunnen handelen en schakelen in het belang van uw project.