Stortplaats Oosterdijk Bergen

Discipline: Bodemsanering
  • Stortplaats Oosterdijk Bergen 0

De gemeente Bergen wilde de voormalige stortplaats aan de Oosterdijk in haar gemeente herinrichten. De in het verleden aangebrachte afdeklaag voldeed niet meer aan de huidige wettelijke eisen. De gemeente Bergen heeft aan HB Adviesbureau gevraagd om hiertoe een deelsaneringsplan op te stellen. Gelijktijdig werd een deelsaneringsplan opgesteld voor een grondwaterverontreiniging met benzeen.

Dit project had uiteraard haar milieutechnische uitdaging. Maar ook de gelijktijdige ontwikkeling van een waterberging en natuurontwikkeling, maakte dit een interessant en complex project. Tijdens het opstellen van het saneringsplan voor de deklaag, hebben we een 3D model gemaakt van de hoogteligging, de deklaagdikte en het grondverzet, dat werd afgestemd op de verwachte zetting. Uiteindelijk zal een glooiend landschap ontstaan, waarmee het stortlichaam wordt geïsoleerd en de verspreiding van grondwaterverontreiniging wordt tegengegaan.

Voor de sanering van de grondwaterverontreiniging met benzeen lopen momenteel nog gesprekken met de provincie en het Hoogheemraadschap om te komen tot de beste saneringsmethode. Het werk wordt hoogstwaarschijnlijk op basis van een UAVgc contract aanbesteed.

De gemeente Bergen gaat de deklaag realiseren met kleiige grond die vrijkomt uit de eigen werken. Met dit nuttig hergebruik bespaart de gemeente aanzienlijk op kosten. De duur van de deklaagsanering wordt afgestemd op de hoeveelheid beschikbare grond en dit zal enkele jaren in beslag nemen. Daarna is het gebied weer geschikt om als weidegrond in gebruik te worden genomen en krijgt de natuur weer nieuwe kansen.