sportcomplex De Vaart in Alkmaar en sportpark “SSV” in Stompetoren

Aanleg sportcomplex De Vaart in Alkmaar en voetbal- en handbalveld sportpark “SSV” in Stompetoren

Het project “sportcomplex De Vaart” voorzag in de realisatie van:

 • een natuurgras voetbalveld
 • 3 beachvolleybalvelden
 • hardloop- en sprintbaan waarop ook geskeelerd kan worden
 • verspringlandingsbak
 • een natuurgras sportveld die in de winter onder water gezet kan worden en dienst kan doen als klein ijsbaantje
 • work-out / survivalpark
 • multifunctioneel sportveld op asfalt
 • trimbaan rondom het sportcomplex met kleine hoogteverschillen
 • bijbehorende terreinverharding en terreininrichting

Het project “sportpark SSV” voorzag in de realisatie van:

 • een kunstgras voetbalveld
 • een handbalveld
 • bijbehorende terreinverharding en terreininrichting

HB Adviesbureau heeft in opdracht van Alkmaar Sport de gehele voorbereiding, aanbesteding, contractmanagement en directievoering verzorgd.

Uitdagen sportmarkt middels hybridecontract

Opdrachtgever Alkmaar Sport had de wens uitgesproken om ten aanzien van de materialisatie van onder andere het kunstgrasvoetbalveldveld, de handbalvelden e.d. meer de markt uit te dagen om met innovatieve oplossingen te komen.

Alkmaar Sport en HB Adviesbureau hebben er voor gekozen om hiertoe een marktconsultatie te doen. HB Adviesbureau heeft vervolgens een “Document marktconsulatie” opgesteld en met 3 marktpartijen een individuele marktconsultatie gehouden.

Naar aanleiding van de marktconsultatie is besloten om het project aan te besteden op basis van een zogenaamde hybridecontract. Het hybride karakter bestaat er uit dat de RAW-systematiek in combinatie met UAVgc wordt toegepast.

Op basis van de resultaten van de marktconsultatie is invulling gegeven aan de minimale eisen van de opdrachtgever en de ruimte die zij biedt naar de inschrijvende partijen om op basis van (sporttechnische) wensen/belangen die in de vraagspecificatie zijn opgenomen, het verschil te maken. De inschrijving is daarmee dan ook op EMVI.

Voor beide projecten is een voor- en definitief ontwerp als ware het een traditioneel RAW-project gemaakt met de ruimte in de sporttechnische oplossingen/keuzes.De luchtfoto en bijbehorende film van sportcomplex De Vaart laat zien dat het een prachtig complex is geworden waar de komende jaren weer met veel plezier op gesport kan worden.Opgemerkt wordt dat HB Adviesbureau in opdracht van de gemeente Alkmaar ook voor de naastgelegen nieuwe woonwijk de gehele voorbereiding heeft verzorgd voor het bouw- en woonrijp maken.