Hockeyvelden sportpark Sloten Amsterdam

Op sportpark Sloten voert HB adviesbureau directie en het dagelijks toezicht voor de aanleg van vier hockeyvelden. In het najaar van 2018 is begonnen met de aanleg van de eerste drie velden, half september 2019 wordt gestart met de aanleg van het laatste veld.

De vier nieuwe velden zijn ontworpen op basis van de Amsterdamse standaard inrichting. De nieuwe velden zijn voorzien van een nieuw beregeningssysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van een bergingssysteem. Het bergingssysteem wordt gevuld d.m.v. het drainagewater. Hiermee zijn de velden met recht duurzaam te noemen en wordt er aanzienlijk bespaard op schoon leidingwater. Rondom de velden worden nieuwe hekwerken, slagplanken en ballenvangers geplaatst. Ook zijn de velden voorzien van nieuwe LED verlichting. Twee velden zijn aangebracht ter plaatse van een voormalig parkeerterrein. De materialen die hierbij zijn vrijgekomen hebben we elders op het sportcomplex hergebruikt waardoor ook op deze manier circulair wordt gedacht.
Ten tijde van de uitvoering zijn er diverse overleggen geweest met de betrokkenen, hockeyvereniging, beheerders en de omgeving, zodat alle partijen weten wanneer welke activiteiten plaatsvinden, dit omdat gedurende de aanleg diverse sporten beoefend bleven op het complex.