Kunstgras voor v.v. SV De Rijp

  • Kunstgras voor  v.v. SV De Rijp 0

Ten gevolge van de realisatie van een brede school in de omgeving van het sportcomplex van voetbalvereniging SV De Rijp , was herschikking van de velden nodig. HB Adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Graft-De Rijp eerst een modellenstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van herschikking dan wel herpositionering van de velden.

Na veel passen en meten is in nauw samenspraak met de gemeente en de vereniging een ontwerp tot stand gekomen. In de bestaande situatie beschikte de vereniging over 4 natuurgrasvelden waarvan er één op de plek lag waar de nieuwe brede school was gepland. Het nieuwe ontwerp voorzag in drie velden, een kunstgrasveld ter vervanging van één van de natuurgrasvelden, de renovatie van één natuurgrasveld en een bestaand natuurgrasveld bleef gehandhaafd. 

In aansluiting op de modellenstudie  heeft HB Adviesbureau de verdere enginering verzorgd en de aanbestedingsprocedure begeleid. De draagkracht van de bodem binnen het projectgebied verdiende extra aandacht. Het kunstgrasveld is gebouwd op een lichtgewicht constructie en de ballenvangers zijn geplaatst op een betonnen sloof.

Tijdens de realisatiefase heeft HB Adviesbureau het dagelijks toezicht verzorgd en de directie gevoerd.