SC Kadoelen Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft HB adviesbureau de voorbereiding verricht voor de omvorming van een natuurgrasveld tot kunstgrasveld op sportpark Kadoelen. De werkzaamheden zijn in een bouwteamconstructie samen met Antea uitgevoerd. Het nieuwe kunstgrasveld is aangelegd conform de “Amsterdamse standaard”. Zo zijn er rondom het veld doel opstelplaatsten aangebracht waar de jeugddoelen opgeslagen worden, is het veld rondom voorzien van een hekwerk inclusief ballenvanger en ligt er rondom het veld een verharding van betonplaten. Ook is er rondom het veld een compleet nieuwe LED verlichting aangebracht en is er een nieuw drainagesysteem aangebracht. Het nieuwe kunstgrasveld is voorzien van een kurk infill.

Tijdens de engineering is er samen met de voetbalvereniging en de gemeente Amsterdam een Programma van Eisen opgesteld waarin alle partijen hun wensen op tafel konden leggen. De wensen en eisen zijn vertaald in een prachtig eindresultaat. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voerde HB Adviesbureau het dagelijkse toezicht en directie. De werkzaamheden zijn in een zeer korte periode uitgevoerd, zodat het nieuwe kunstgrasveld direct in het nieuwe voetbalseizoen bespeelbaar is.