Herinrichting sportpark Rooswijk

Sportpark Rooswijk is een bestaand sportcomplex van 15,4 hectare waar diverse sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis, honk- en softbal) op gevestigd zijn.Het sportpark was hard aan een opknapbeurt toe; de sportvelden waren verouderd en voldeden niet meer aan de sporttechnische eisen van deze tijd. En het complex maakte een “rommelige” indruk. HB Adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Velsen de gehele engineering verzorgd, en tijdens de realisatie de directie gevoerd en dagelijks toezicht gehouden.

Het ontwerp geeft invulling aan een aantal belangrijke doelstellingen van het project. Deze waren: het optimaliseren en herschikken van de sportvelden, het verbeteren van de uitstraling van het park als geheel, het verhogen van de (sociale) veiligheid, het toevoegen van openbare- (paden, e.d.) en recreatieve functies in het sportpark. In het nieuwe ontwerp zijn een aantal verenigingsgebouwen samengevoegd in bestaande accommodaties, zodat een deel van de barakken achter op het terrein kon worden afgebroken. Niet alleen is daardoor de uitstraling van het park sterk verbeterd maar kan het beheer en onderhoud doelmatiger uitgevoerd worden.

De kracht van het landschappelijk ontwerp is daarnaast het open karakter van het sportpark”. Een rondbaan van asfalt buitenom het park maakt het een ideale plek om te hardlopen of skeeleren. Tevens is het groen aangepakt door het verwijderen van “oud” groen en het terugbrengen van een fris bosplantsoen en bomen.

Het project bestond uit de realisatie van een volledig honk- en softbalveld, een handbalveld in asfalt, de verlichting van de voetbalvelden en de openbare ruimte en het vervangen van hekwerken en ballenvangers op het terrein. Op één van de vier bestaande natuurgrasvelden is een geheel nieuw parkeerterrein aangelegd inclusief ontsluitingsweg. De overige drie natuurgrasvelden bleven gehandhaafd.

Tevens is een rondbaan van asfalt aangelegd rondom het sportpark waarop kan worden hard gelopen en geskeelerd.

Het project had alle facetten in zich waar HB Adviesbureau haar expertise optimaal kon inzetten. Niet alleen sport- en cultuurtechnische kennis maar ook milieukundige en civieltechnische expertise. HB Adviesbureau heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en verenigingen het VO en DO alsmede de aanbestedingsdocumenten opgesteld.

Tijdens de realisatie voerde HB Adviesbureau directie en toezicht. Tijdens de uitvoering zijn veel meer NGE (niet geëxplodeerde explosieven) aangetroffen dat uit vooronderzoek was gebleken. Dit vergde veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen in de uitvoering van zowel de aannemer als de toezichthouder/directievoerder.