Gebouwomgeving duurzaam appartementencomplex Beethovenlaan Schagen

  • Gebouwomgeving duurzaam appartementencomplex Beethovenlaan Schagen 0

In opdracht van Wooncompagnie heeft HB Adviesbureau de omgeving van het appartementencomplex vormgegeven. Het appartementencomplex is als eerste woningbouwproject in Schagen nagenoeg energieneutraal.

De gebouwomgeving is ook ingericht met duurzaamheid in het vaandel. Er is voor gekozen om het parkeerterrein in drie scheggen te verdelen waartussen groenstroken liggen. In de toekomst groeien hier bomen om het parkeerterrein zo schaduwrijk en koel mogelijk te houden. De bomen in de randen zijn allemaal blijven staan, zodat het een groen kader behoud. Al het water wat op het parkeerterrein valt wordt afgevoerd naar wadi’s die in de groene scheggen liggen, deze zijn aangesloten op de sloten rondom het terrein. De gemeenteraad van Schagen heeft in een motie besloten dat, in verband met klimaatbestendigheid, alle nieuw aan te leggen parkeervakken waterdoorlatend moeten zijn. Wij hebben er voor gekozen om de vakken niet in te richten met grasbetonstenen, die voor de met name oudere bewoner slecht toegankelijk zijn, maar het water stroomt rechtstreeks naar de greppels. Omdat het water in de kleiige ondergrond toch slecht zal infiltreren is dit voor deze locatie de beste oplossing.

In de binnentuin komt nog een variatie aan vaste planten te staan, zodat ook vlinders en bijen het hier straks naar hun zin hebben.

Dat er een grote vraag naar is naar sociale huurwoningen bleek bij de bezichtiging, toen kwamen er voor de 48 appartementen maar liefst duizend geïnteresseerden kijken.