Herinrichting Lange Nieuwstraat IJmuiden

Voorbereiding en EMVI aanbesteding herinrichting belangrijke winkelstraat en verkeersader

De Lange Nieuwstraat is van oudsher een belangrijke winkelstraat en verkeersader in IJmuiden heeft een lengte van circa 1,3 kilometer met een breedte van 34 meter en kent vele gebruikers. HB Adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Velsen de complete herinrichting van dit project voorbereid. De herinrichting betrof het aanpassen van de openbare ruimte van zowel de doorgaande rijweg als het winkelgebied. Ook het vervangen van de bestaande riolering en de aanleg van infiltratieriolen maakten onderdeel uit van het project. Het gebied kent een rijke historie zodat er ook een zeer gedegen bodemonderzoek is uitgevoerd

Projectgebied bedraagt 7,85 hectare , bestaande uit een deel woonstraat en een deel winkelgebied (150 winkels). De Lange Nieuwstraat kent vele woningen/appartementen. In de aanliggende zijstraten die ook onderdeel uit maken van het project, bevinden zich nog 150 woningen. Een belangrijk deel van de woningen zijn 3-laags appartementencomplexen en woningen boven winkels. Totaal zijn er circa 150 winkels aanwezig in het projectgebied.

Bovengrondse infrastructuur

De bovengrondse infrastructuur is ingericht met circa: 39.600 m2 open verharding en 20.800 m2 gesloten verharding en voorzien van circa 9.000 m1 kantopsluiting. Alle ‘pleinen’ zijn voorzien van bijzonder verhardingen, zoals prefab betonplaten met natuursteen, losse natuursteen verharding en banden voorzien van speciale deklagen. Het straatbeeld is ingericht met totaal 500 objecten, waarvan een deel maatwerk artikelen zijn. De openbare verlichting is gerealiseerd met 150 lichtmasten. De herinrichting van het gebied voorziet in 330 parkeerplaatsen.

Ondergrondse infrastructuur

De ondergrondse infrastructuur is ingericht met een gescheiden rioolstelsel, welke voorzien is van een infiltratie systeem voor het HWA met diverse maatwerk stuwputten. De riolering en afwatering bestond uit:
• 3.100 meter vuilwater riolering, variërend van PVC160 tot beton rond 1000mm buizen
• 3.250 meter hemelwater riolering, variërend van PVC125 tot beton rond 800 mm buizen.
• 150 inspectieputten, waarvan circa 10 stuks maatwerk.
• 1.800 m1 lijngoot afwatering en 250 kolken.

Voor dit werk is opgeleverd:
• Volledige inventarisatie van het projectgebied, onder- en bovengronds
• Benodigde berekeningen voor riolering, openbare verlichting en verhardingen
• Schets- en voorontwerp
• Tekeningen participatie bewoners en bedrijven
• Tekeningen bestaande situatie, opbreken, nieuwe situatie ondergronds, nieuwe situatie bovengronds, groenvoorzieningen inclusief groeiplaatsverbeteringen, openbare verlichting, faseringen en milieukundige tekeningen.
• RAW-bestek met EMVI-criteria en inschrijvingsleidraad, opgedeeld in meerdere percelen
• Diverse ramingen en directiebegroting

Het was een uitdagende klus waar HB Adviesbureau al haar creativiteit en expertise in kon brengen.