Woningbouwplan Huisduinen met innovatieve hemelwaterafvoer

Over de ontwikkeling van het voormalige OS&O-terrein en de grond waar vroeger restaurant De Branding heeft gestaan, werd alle vele jaren gesproken. De kersverse  Huisduiner Ontwikkel Maatschappij (HOM), een samenwerking van een groep Huisduiner ondernemers en organisaties, is het eindelijk gelukt om in het gebied woningen te realiseren.

De raadscommissie bleek unaniem, uitgesproken blij met de gepresenteerde plannen. Het plan voorziet in een combinatie van de monumentale kazernegebouwen die de Duitse bezetter achter liet met ’vrolijk en ordeloos’ geplaatste Huisduiner huizen in een glooiend duinlandschap. Superlatieven als  “indrukwekkend”, “alle vertrouwen” en “intellectuele prestatie” viel de trotse HOM ten deel.

HOM heeft ons benaderd vanwege het feit dat de ontwikkeling zich perfect leent om in 3D te ontwerpen.  We hebben het ontwerp van de architect Duco Kapitein in onze 3D software verwerkt en vervolgens het civieltechnische ontwerp gestart. Daar de huizen in een glooiend landschap werd geplaatst en het gebied aansluit aan de duinen, is het ontwerpen in 3D een uitkomst. Het is hiermee heel makkelijk om zichtlijnen vanuit woningen te visualiseren en daarmee de vorm en hoogte van de glooiingen goed te bepalen. Op deze wijze krijgt iedere woning de beschutting en het uitzicht waar het recht op heeft.

Voor de waterafvoer werd gekozen voor een bijzondere, innovatieve oplossing. Vanwege de geringe capaciteit in de omliggende rioolstelsels is het niet mogelijk de afvoer van het hemelwater van het te realiseren plangebied hierop aan te sluiten. Aangezien het plangebied tegen de duinen aan ligt en het een zandige ondergrond betreft, is onderzocht of het hemelwater dat afstroomt van de verhardingen en daken geïnfiltreerd kon worden in de ondergrond. Aangezien de uitgevoerde onderzoeken van de ondergrond niet de benodigde duidelijkheid gaven over de zo belangrijke waterdoorlatendheid van de ondergrond, werd besloten een testopstelling van de toekomstige situatie te maken en het te laten “regenen”. Op de bijgevoegde foto’s is de proefopstelling te zien. De resultaten van deze praktijktest waren zo positief dat besloten is het hemelwater te laten infiltreren via een in het midden van de weg te realiseren gootconstructie van klinkers gecombineerd met zeer waterdoorlatend vilt.