Water in de wijk Hoefplan

  • Water in de wijk Hoefplan 0
  • Water in de wijk Hoefplan 1
  • Water in de wijk Hoefplan 2

HB Adviesbureau heeft voor de wijk Hoefplan in Almaar een klimaatbestendig ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt. Het is de eerste wijk waar geëxperimenteerd is met het toepassen van een waterdoorlatende verharding in de rijstrook. Het regenwater wat op straat valt wordt hier naartoe geleid en vervolgens infiltreert het in de ondergrond. Door te werken met een combinatie van infiltratie onder de rijwegen en wadi’s in de groenstroken is het gelukt om een kolkloze wijk aan te leggen.

 

Om de groene uitstraling van de wijk te behouden is gekozen om zo veel mogelijk van de bestaande bomen te laten staan. Hierdoor behoud de wijk een volwassen uitstraling en de bomen zorgen voor verkoeling in de warme perioden. Wel is er een deel van de hoge heesters verwijderd, om iets te doen aan het gevoel van onveiligheid in de wijk en daarmee de leefbaarheid te verhogen.

De materialen die zijn toegepast zijn zo duurzaam mogelijk. Gebakken klinkers en granietkeien hebben een zeer lange levensduur en kunnen meerdere keren hergebruikt worden. Ook is de hoeveelheid verharding verminderd, wegen zijn zo veel mogelijk versmalt.

 

Door deze combinatie aan maatregelen worden de klimaatextremen hitte, droogte en wateroverlast het hoofd geboden en is een duurzaam ontwerp gemaakt.