Zorginstelling Leekerweide Wognum

  • Zorginstelling Leekerweide Wognum 0
  • Zorginstelling Leekerweide Wognum 1
  • Zorginstelling Leekerweide Wognum 2

HB Adviesbureau is sinds 2006 betrokken bij de voorbereiding van een grootschalig vernieuwingsproject van zorginstelling Leekerweide te Wognum. Leekerweide biedt huisvesting en dagbesteding aan mensen met een handicap of beperking.

In 2007 is gestart met de voorbereiding. Fase 1 bestond uit het slopen van een deel van de bestaande zorgwoningen. HB Adviesbureau heeft hiervoor de complete besteksvoorbereiding gedaan. Het asbestonderzoek werd verricht door de afdeling milieu. De bestaande zorgwoningen zijn gesloopt door GP Groot Infra.

In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen om het vrijgekomen puin van de bestaande woningen te hergebruiken als fundering voor de rijweg. Dit geeft een basis voor duurzaam gebruik van materialen.

Na de sloop werd het terrein bouwrijp gemaakt. HB Adviesbureau heeft dit in bouwteamverband met GP Groot infra & engineering uitgevoerd. Het verhardings- en bodemonderzoek werd verricht door de afdeling Milieu en de bestaande situatie werd ingemeten door de afdeling Geo. GP Groot Infra heeft het terrein bouwrijp gemaakt. De firma BAM zorgde voor de benodigde nutsvoorzieningen.

Vanwege de zorgfunctie van het gebied is er tijdens de uitvoering extra aandacht besteed aan de communicatie met de opdrachtgever.

De firma Wit uit Wognum heeft de bouw van de nieuwe woonunits gerealiseerd. Vanwege de goede ervaringen met het bouwrijp maken, mochten HB Adviesbureau en GP Groot Infra ook het woonrijp maken in bouwteamverband gaan uitvoeren. De firma John Koomen uit Wognum zorgde voor het aanbrengen van de groenvoorzieningen. Het gehele proces werd begeleid door HB Adviesbureau.

Fase 2 bestaat uit het slopen van de resterende zorgwoningen. Dit staat gepland voor eind 2012. GP Groot infra & engineering zal dit gaan uitvoeren. Na het slopen van de zorgwoningen zal dit vrijgekomen terrein worden ingericht als park.

Al met al een bijzonder, uitdagend en veelzijdig project.