Afroepcontract Prov. Noord-Holland

Discipline: Bodemonderzoek
  • Afroepcontract Prov. Noord-Holland 0

De Provincie Noord-Holland is met regelmaat bezig met de aan- en verkoop van (delen van) percelen voor de realisatie van projecten. Voorafgaand  aan de aan- en verkoop laat de provincie in de regel een (verkennend) bodemonderzoek en, in geval van opstallen, asbestonderzoek uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van verontreiniging.

Vanuit efficiëntie en kosteneffectiviteit heeft de provincie besloten om voor 2014 en 2015 een overeenkomst te sluiten met één partij. HB Adviesbureau heeft als de economisch meest voordelige inschrijver deze opdracht verworven.