Ondergrondse containers

Discipline: Bodemonderzoek
  • Ondergrondse containers 0
  • Ondergrondse containers 1

Ondergronds afval inzamelen is een aantrekkelijke oplossing. GP Groot biedt in samenwerking met VConsyst een totaalservice voor levering, plaatsing, lediging, onderhoud en reiniging van deze ondergrondse- en semi containers. GP Groot heeft onder andere contracten verworven en uitgevoerd voor de gemeenten Amsterdam, Leiden, Alkmaar en Haarlem. HB Adviesbureau treedt op als vaste bodemadviseur om zorg te dragen dat de plaatsingswerkzaamheden milieukundig en veiligheidstechnisch verantwoord worden uitgevoerd.

Bij de plaatsing van ondergrondse containers gaat het veelal om relatief grote aantallen die per cluster van bijvoorbeeld 2 tot 4 stuks worden geplaatst. Om dat er veel grond vrijkomt is het zeer belangrijk om een goede en gedegen onderzoeksstrategie te voeren. De strategie is er op gericht om enerzijds de kwaliteit van de vrijkomende grond vast te stellen in kader van afzet en veiligheid maar ook om de afzetkosten vast te stellen. HB Adviesbureau besteedt veel tijd aan het uitvoeren van historisch onderzoek. Hierdoor kan een onderzoeksstrategie opgesteld worden die leidt tot de gewenste informatie en met een minimum aan onderzoekskosten. Bodemonderzoek in deze is geen doel op zich maar moet ondersteunend zijn om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan bepaald worden hoe de vrijkomende grond op de meest efficiënte en effectieve wijze kan worden afgezet. HB Adviesbureau ondersteunt en adviseert bij het zoeken naar deze afzet. En op basis van de onderzoeksresultaten worden de T & F- klassen berekend.

In geval van bodemverontreiniging verzorgt HB Adviesbureau de BUS-melding en de evalauatie.